Abstract


VIRGINIA SATIR’İN KENDİLİK DEĞERİ KAVRAMININ İNCELENMESİ

Virginia Satir kendilik değeri kavramı, bir kişinin kendine ve hayatına değer verme düzeyini ifade eder; insanların kendilerine ve başkalarına karşı tutumlarını tanımlamak için kullanılmaktadır. Kendilik değeri düşük olan insanlar genellikle iletişime kapalı, yargılayıcı, geçmiş odaklı, sürekli pişmanlık duyan, kaygılı ve güvensizdirler (Piddocke, 2010). Kendilik değeri düşük olan insanların iletişimi dolaylı, belirsiz ve dürüst değildir. Bu nedenle kendilik değeri düşük insanlar ‘’suçlayıcı, alttan alan, alakasız ve süper mantıklı’’ olmak üzere 4 farklı iletişim rolünü kullanmaktadır (Glading, 2011). Kendilik değeri yüksek olan insanlar ise kendilerine güvenli ve özgüvenli olurlar, başkalarına saygılı ve empati kurabilirler, iletişim becerileri yüksek, dürüst ve açıktır, problemleri çözme yetenekleri gelişmiştir. Virginia Satir'in önerileri genel bir kural olarak kabul edilir, ancak her insanın kendilik değerini arttırmak için kendine özgü bir yolu vardır. Satir, kendilik değerini insanların isterse öğrenebileceğini ve arttırabileceğini ifade etmektedir (Satir ve ark., 1991). Virginia satir aile üyelerinin kendilik değerini arttırmalarının bir süreç olduğunu, iç görü kazandıklarında ve problemler bir sonuca bağlandığında sonlandırılmaktadır. Bu süreçte aile üyeleri fikirlerini özgürce ifade eder tartışır, aile üylerinin cesaretini, birbirlerine olan saygısını ve kendilik değerle değerlerini arttırmaktadır. Bu çalışmanın amacı, kendilik değeri kavramının ne olduğunu ve nasıl uygulandığını araştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda DergiPark, EBSCO, ERIC, Google Akademik ve YÖK-TEZ veri tabanlarında yer alan 1980-2023 yılları arasında kapsamlı bir litaratür taraması yöntemiyle araştırılmıştır. Sonuç olarak bu kavramı bilmek aile üyelerinin problemlerini çözmesine, iletişim becerilerini geliştirerek birbirlerini daha iyi anlama ve anlaşmazlıkları yapıcı bir şekilde çözme yeteneklerini arttırmaktadır (Glading, 2011). Anahtar Kelimeler: Aile danışmanlığı, Virginia Satir, kendilik değeri.Keywords

Anahtar Kelimeler: Aile danışmanlığı, Virginia Satir, kendilik değeri.

References