PROBLEMS OF RESEARCH ASSISTANTS WORKING IN MUSIC EDUCATION DEPARTMENTS

MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALLARINDA GÖREV YAPAN ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN PROBLEMLERİ

PROBLEMS OF RESEARCH ASSISTANTS WORKING IN MUSIC EDUCATION DEPARTMENTS

 
Author : TARKAN YAZICI  , Şefika TOPALAK  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 24
Page : 3000-3027
DOI Number: :
Cite : TARKAN YAZICI , Şefika TOPALAK, (2023). PROBLEMS OF RESEARCH ASSISTANTS WORKING IN MUSIC EDUCATION DEPARTMENTS. International Journal of Eurasian Education and Culture, 24, p. 3000-3027. Doi: 10.35826/ijoecc.1814.
    


Summary

This qualitative study aimed to explore the issues encountered by research assistants working in music education departments in Turkey during the 2022–2023 academic year. The study was conducted with six research assistants; the interview method was chosen as the research type, and the data were collected using the questions in the interview form prepared by the researchers. The study results showed that no research assistants had been abroad for academic purposes. The most preferred reason for choosing this profession was that it was the profession they had dreamed of. A majority of them were happy because they had chosen this profession. However, they most frequently experienced problems arising from their supervisors, the physical infrastructure of their departments, and difficulties stemming from the lack of financial support for their academic endeavors and the demanding workload.Keywords

Music education, problem, research assistant.Abstract

Nitel bir araştırma olan bu çalışmada, 2022-2023 eğitim-öğretim yılında Türkiye’de müzik eğitimi anabilim dallarında görev yapmakta olan 6 araştırma görevlisinin mesleki süreçlerinde karşılaştıkları sorunların belirlenerek değerlendirebilmesi için araştırma türü olarak görüşme yöntemi seçilmiş, veri toplama aracı olarak da araştırmacılar tarafından hazırlanan görüşme formunda yer alan sorulardan yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda; araştırma görevlilerinin hiçbirinin akademik olarak yurtdışında bulunmadığı; mesleği seçmelerinde en sıklıkla tespit edilen sebebin hayalini kurdukları meslek olduğu; büyük çoğunluğunun mesleği seçmekten memnun olduğu; en sıklıkla yöneticilerinden kaynaklı sorunlar yaşadıkları; en fazla bölümlerindeki fiziksel yapıdan kaynaklanan sorunlar, akademik çalışmalarına maddi destek alamama ve kendilerine yüklenen iş yükünden kaynaklı sorunlar yaşadıkları saptanmıştırKeywords

Müzik Eğitimi, Araştırma Görevlisi. Problem.