AN EXAMINATION OF MUSIC PROGRAMS IN MEGA UNIVERSITIES: THREE UNIVERSITY SAMPLES

MEGA ÜNİVERSİTELERDEKİ MÜZİK PROGRAMLARINA YÖNELİK BİR İNCELEME: ÜÇ ÜNİVERSİTE ÖRNEĞİ

AN EXAMINATION OF MUSIC PROGRAMS IN MEGA UNIVERSITIES: THREE UNIVERSITY SAMPLES

 
Author : Soner OKAN    
Type :
Printing Year : 2023
Number : 24
Page : 2941-2966
DOI Number: :
Cite : Soner OKAN , (2023). AN EXAMINATION OF MUSIC PROGRAMS IN MEGA UNIVERSITIES: THREE UNIVERSITY SAMPLES. International Journal of Eurasian Education and Culture, 24, p. 2941-2966. Doi: 10.35826/ijoecc.1816.
    


Summary

This study sets out to examine music-related programs at mega universities. The study delves into the scope of music education offered at these universities, encompassing various levels, including program duration, objectives, course content, utilized technologies, materials, and other relevant variables. The research samples three mega universities, each situated in the continents of Asia, Europe, and Africa. It employs a qualitative approach, employing a case study methodology. Data for the study has been collected from the publicly accessible web pages of the sampled universities. The data has been analyzed descriptively. As a result of the study, it has been determined that all three universities offer music programs at both undergraduate and postgraduate levels. These programs are categorized into certificate, associate, bachelor’s, and postgraduate programs. The study duration ranges from 1 year to part-time studies spanning up to 6 years. Graduates from these programs acquire professional competencies aligned with their objectives, preparing them for careers as music teachers, music directors, music organizers, musicologists, musicians, composers, and researchers. While the music programs at the Open University in the United Kingdom and the University of South Africa cover many musical genres beyond classical music, the Indira Gandhi National Open University focuses on teaching national music without specific emphasis on international musical genres.Keywords

Mega university, music, music education, music program.Abstract

Bu araştırmada mega üniversitelerde müzik ile ilgili programların incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma kapsamındaki üniversitelerde çeşitli düzeylerde verilen müzik eğitimi; programın süresi, amacı, içerdiği dersler, kullanılan teknolojiler, materyal, vb. gibi değişkenler açısından incelenmiştir. Çalışmanın örneklemini her biri Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarında olmak üzere üç adet mega üniversite oluşturmaktadır. Araştırma nitel bir yaklaşımla ele alınan örnek olay çalışmasıdır. Araştırmanın verileri örneklemi oluşturan üniversitelerin erişime açık olan web sayfalarından elde edilmiştir. Veriler betimsel olarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda her üç üniversitenin de lisans ve lisansüstü düzeylerde müzik programlarına sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu programlar sertifika programı, ön lisans, lisans ve lisansüstü programları olarak sıralanmaktadır. Öğrenim süresi 1 yıl ile yarı zamanlı 6 yıl arasında değişmektedir. Mezun olan öğrenciler programların amacına göre müzik öğretmeni, müzik yönetmeni, müzik organizatörü, müzikolog, müzisyen, besteci ve araştırmacı olarak mesleki yeterlilik kazanmaktadırlar. İngiltere Açık Üniversite ve Güney Afrika Üniversitesindeki müzik programlarında klasik müzikten çok farklı türlerde müziklere uzanan bir eğitim verilirken İndira Gandhi Ulusal Açık Üniversitesinde ulusal müziklerin öğretimi yapılırken uluslararası müziklere yönelik bir çalışma yapılmamaktadır.Keywords

Mega üniversite, müzik, müzik eğitimi, müzik programı.