THE EFFECT OF GASTRONOMIC PRODUCTS ON THE SELECTION OF RECREATION CENTER: THE CASE OF KARAMAN ZEYVE BAZAAR

GASTRONOMİK ÜRÜNLERİN REKREASYON MERKEZİ SEÇİMİNE OLAN ETKİSİ: KARAMAN ZEYVE PAZARI ÖRNEĞİ

THE EFFECT OF GASTRONOMIC PRODUCTS ON THE SELECTION OF RECREATION CENTER: THE CASE OF KARAMAN ZEYVE BAZAAR

 
Author : Mustafa AKTURFAN  , Yusuf ER  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 19
Page : 2357-2374
DOI Number: :
Cite : Mustafa AKTURFAN , Yusuf ER, (2022). THE EFFECT OF GASTRONOMIC PRODUCTS ON THE SELECTION OF RECREATION CENTER: THE CASE OF KARAMAN ZEYVE BAZAAR . International Journal of Eurasian Education and Culture, 19, p. 2357-2374. Doi: 10.35826/ijoecc.635.
    


Summary

Tourism, known as a flueless industry, is among the most important sources of income for countries. To attract more consumers, new types of tourism are offered to tourists. Gastronomic tourism has been one of the most striking types of tourism in recent years. Tourists who prefer local gastronomic products prefer to experience new tastes by visiting recreation centers. In tourism activities, tourists spend their leisure time with enjoyable and quality activities. Among the leisure activities, gastronomy elements have an important share within the scope of recreational activities. Tourists learn about the culture, history and traditions of the region through gastronomic products. Organized gastronomic festivals, cooking competitions, tasting days of local foods attract tourists to recreation centers therefore gastronomic products have an important share in the promotion of recreation centers. This study aims to determine the effect of gastronomic products on the recreation center preference of domestic tourists. The research was carried out in Zeyve Pazar, a recreation center in Ermenek district of Karaman province, and the data were obtained via interviews with local tourists visiting Zeyve Bazaar. In the study in which the qualitative research method was used, purposeful sampling was preferred and a semi-structured interview form was created by making use of the scientific studies determined as a result of the literature review. The data obtained as a result of the interviews with the volunteer participants and interpreted by making content analysis and descriptive analysis. At the end of the study, the elements of gastronomy grouped as restaurant meals, local foods and gastronomic tools were determined in Karaman Zeyve Bazaar. It has been concluded that the gastronomic products in the Zeyve Bazaar affect the choice of recreation center of domestic tourists after the elements of nature such as water resources and trees.Keywords

Keywords: Karaman, Ermenek, Zeyve Bazaar, recreation, gastronomyAbstract

Bacasız sanayi olarak tanımlanan turizm, ülkelerin en önemli gelir kaynakları arasında yer almaktadır. Tüketicileri çekebilmek için yeni turizm türleri turistlerin beğenisine sunulmaktadır. Son yıllarda en çok dikkat çeken turizm çeşitleri arasında gastronomi turizmi yer almaktadır. Yerel gastronomik ürünleri tercih eden turistler rekreasyon merkezlerini ziyaret ederek yeni tatlar deneyimlemeyi tercih etmektedir. Yapılan turizm faaliyetlerinde turistler boş zamanlarını keyif verici ve kaliteli faaliyetler ile değerlendirmektedir. Boş zaman faaliyetleri içerisinde gastronomi unsurları rekreasyon etkinlikleri kapsamında önemli bir paya sahiptir. Düzenlenen gastronomi festivalleri, yemek yarışmaları, tadım günleri ve yöresel yiyecekler turistlerin ilgisini rekreasyon merkezine çekmektedir. Turistler bölgenin kültürü, tarihi ve gelenekleri hakkındaki bilgileri gastronomik ürünler vasıtasıyla tanımaktadır. Rekreasyon merkezlerinin tanıtılmasında gastronomik ürünler önemli bir paya sahiptir. Çalışma gastronomik ürünlerin,yerli turistlerin rekreasyon merkezi tercihine etkisini tespit etmeyi amaçlamaktadır. Araştırma Karaman ili Ermenek ilçesine bağlı rekreasyon merkezi olan Zeyve Pazarında yürütülmüş ve veriler Zeyve Pazarını ziyaret eden yerel turistler ile yapılan görüşmelerden elde edilmiştir. Görüşme formunda kullanılan sorular literatür taraması sonucu tespit edilen daha önce yapılmış bilimsel çalışmalardan faydalanılarak oluşturulmuştur. Gönüllü katılımcılar ile yapılan görüşmeler sonucu elde edilen veriler betimleyici analiz sonucu yorumlanmış ve Karaman Zeyve Pazarında yer alan gastronomik ürünlerin yerel turistlerin rekreasyon merkezi seçimine etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.Keywords

Karaman, Ermenek, Zeyve Pazarı, rekreasyon, gastronomi