EXAMINING WHEELCHAIR BASKETBALL PLAYERS’ COPING WITH HUMOR AND BELIEFS IN A JUST WORLD WITH REGARDS TO SOME VARIABLES

TEKERLEKLİ SANDALYE BASKETBOLCULARININ MİZAHLA BAŞ ETME VE ADİL DÜNYA İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

EXAMINING WHEELCHAIR BASKETBALL PLAYERS’ COPING WITH HUMOR AND BELIEFS IN A JUST WORLD WITH REGARDS TO SOME VARIABLES

 
Author : Vahit ÇİRİŞ    
Type :
Printing Year : 2023
Number : 20
Page : 509-525
DOI Number: :
Cite : Vahit ÇİRİŞ , (2023). EXAMINING WHEELCHAIR BASKETBALL PLAYERS’ COPING WITH HUMOR AND BELIEFS IN A JUST WORLD WITH REGARDS TO SOME VARIABLES. International Journal of Eurasian Education and Culture, 20, p. 509-525. Doi: 10.35826/ijoecc.671.
    


Summary

The concept of disability has become an important part of our lives. Disability can be congenital or can occur after an accident or trauma. Recognizing that every healthy individual is also a potential candidate for disability highlights the importance of this issue. The World Health Organization views disability as a part of an individual's life. A belief in a just world is a key factor in adapting to disability. In addition, the beliefs of disabled individuals are a valuable factor in coping with negative situations. Individuals who believe in a just world are better equipped to deal with depression and sadness. Humor is another method used by disabled individuals to cope with the stress and challenges resulting from their disabilities. Method: This research is a quantitative study, and the correlational survey model was used to collect data. The purpose of survey studies is to gather data to determine the characteristics of a specific group. Study group: The sample for the study consisted of wheelchair basketball players at the national team level. Due to the small number of wheelchair basketball players in Turkey, a sample of 27 randomly selected players was used. Results: It can be concluded that wheelchair basketball players believe that injustice is a rare occurrence and that justice will ultimately prevail. When evaluating the belief in a just world according to the duration of wheelchair use, it was found that athletes who had been using wheelchairs for 11 years or more had higher average scores than those who had been using wheelchairs for less than 11 years. When examining the data on coping with humor, it was found that most participants believed that laughing was better than crying in both sad and happy situations, and that humor was highly effective in coping with problems. When examining coping with humor in relation to age, it was found that athletes under the age of 30 had higher average scores.Keywords

Wheelchair basketball, Belief in a just world, Coping with humor, SportsAbstract

Engellilik kavramı hayatımızda yer eden önemli bir kavram halini almıştır. Engellilik doğuştan olabileceği gibi bir kaza ya da travma sonrasında da meydana gelebilir. Her sağlıklı bir birey aynı zamanda bir engelli adayıdır demek konunun önemini ortaya koyacaktır. Dünya Sağlık Örgütü engelliliği bireyin hayatının bir parçası olarak görmektedir. Engellilik durumuna uyum sağlamada adil bir dünyaya olan inanç etken bir faktördür. Buna ek olarak, engelli bireylerin dünyaya olan inançları olumsuz durumları ile baş etmede bir değer faktördür. Adil bir dünya inancı olan bireyler, depresyonla, üzüntü ile daha kolay baş etmektedirler. Engelli bireylerin engel durumlarından kaynaklanan ve onlar üzerinde stres oluşturan durumlarla baş etme kullandıkları diğer bir yöntemin mizah olduğu söylenebilir. Yöntem Araştırma nicel bir araştırma olup, veri toplama sürecinde ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. Tarama araştırmalarında bir grubun özeliklerini belirlemek için verilerin toplanması amaçlanır. Çalışma grubu Araştırmanın örneklemi mili takım düzeyinde tekerlekli sandalye basketbolcuları oluşturmaktadır. Türkiye evreninde tekerlekli sandalye basketbolcularının sayısının az olmasından dolayı ulaşılabilir evrenden rastgele yolla seçilen 27 tekerlekli sandalye basketbolcusu çalışma örneklemini oluşturmuştur. Sonuç tekerlekli sandalye basketbolcularının insanların başına gelen adaletsizliklerin bir istisnai durum olduğunu ve eninde sonunda adaletin yerini bulacağına inandıklarını söylenebilir. Tekerlekli sandalye basketbolcularının insanların başına gelen adaletsizliklerin bir istisnai durum olduğunu ve eninde sonunda adaletin yerini bulacağına inandıklarını söyleyebiliriz. Tekerlekli sandalye kullanma süresine göre adil dünya inancı değerlendirildiğinde; 11 yıl ve üzeri tekerlekli sandalye kullanan sporcuların 11 yıldan daha az sandalye kullanan sporculara göre adil dünya inancı ortalamalarının daha yüksek olduğu saptanmıştır. Tekerlekli sandalye basketbolcularının mizahla başa çıkma verileri incelendiğinde; katılımcıların ağlatacak ya da güldürecek bir durumda çoğunlukla gülmenin daha iyi olduğunu ve mizahın problemlerle baş etmede çok etkili olduğu ölçek maddelerine verdikleri yanıt ortalamaları yüksek oranda tespit edilmiştir. Tekerlekli sandalye basketbolcularının mizahla baş etmeleri yaş değişkenine göre incelendiğinde; 30 yaş altı sporcuların ortalamalarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştirKeywords

Tekerlekli basketbol, Adil dünya inancı, Mizahla baş etme, Spor