DETERMINATION OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS’ PERCEPTIONS OF SUSTAINABLE ENVIRONMENT THROUGH PICTURE ANALYSIS

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ALGILARININ RESİM ANALİZİ ARACILIĞIYLA BELİRLENMESİ

DETERMINATION OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS’ PERCEPTIONS OF SUSTAINABLE ENVIRONMENT THROUGH PICTURE ANALYSIS

 
Author : Şirin Yılmaz  , Açelya TETİK  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 23
Page : 2607-2632
DOI Number: :
Cite : Şirin Yılmaz , Açelya TETİK, (2023). DETERMINATION OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS’ PERCEPTIONS OF SUSTAINABLE ENVIRONMENT THROUGH PICTURE ANALYSIS. International Journal of Eurasian Education and Culture, 23, p. 2607-2632. Doi: 10.35826/ijoecc.770.
    


Summary

The aim of this study is to determine primary school students’ current environmental perceptions and collect drawings about the environment in their dreams after receiving sustainable environmental education. At the end of the research, it was tried to analyze the students' pictures related to environmental Thirteen 4th grade students studying at a public primary school in Zeytinburnu district of Istanbul were selected by using purposive sampling method participated in the research. They were asked to draw pictures in order to reveal their current environmental perceptions. After the picture drawings were finished, they were expected to explain their drawings on the back page of the paper in accordance with the instructions. After the drawings, the students were given 'sustainable environmental education' for a certain period of time. Then, the students were asked to draw pictures again in order to reveal their imagined environmental perceptions. Picture drawings were taken as both drawing and written expression by processing like the previous data collection process. Content analysis technique was used as data analysis. Findings, show that while the pollution theme is the most dominant in the current environmental perceptions of the students, the dominant theme in the imaginary environment perceptions is the place theme. In the place theme, it is emphasized that individuals should build their lives in the natural environment and considering the concept of sustainability. In the drawing of imaginary environmental perceptions, the reflections of the sustainable environmental education are seen.Keywords

Environmental Education, sustainable environmental education, sustainability, environmental drawings of primary school students.Abstract

Bu çalışmanın amacı, ilkokul öğrencilerinin mevcut çevre algılarını belirlemek ve sürdürülebilir çevre eğitimi aldıktan sonra hayallerinde çevre ile ilgili çizdikleri resimleri toplamaktır. Araştırma sonunda öğrencilerin çevre ile ilgili resimleri analiz edilmeye çalışılmıştır Araştırmaya İstanbul'un Zeytinburnu ilçesindeki bir devlet ilkokulunda öğrenim gören ve amaçlı örnekleme yöntemi kullanılarak seçilen 13 4. sınıf öğrencisi katılmıştır. Öğrencilerden mevcut çevre algılarını ortaya koymak amacıyla resimler çizmeleri istenmiştir. Resim çizimleri bittikten sonra yönergelere uygun olarak kâğıdın arka sayfasına çizimlerini açıklamaları beklenmiştir. Çizimlerin ardından öğrencilere belirli bir süre 'sürdürülebilir çevre eğitimi' verilmiştir. Ardından öğrencilerden hayallerindeki çevre algılarını ortaya koymaları için tekrar resim çizmeleri istenmiştir. Resim çizimleri bir önceki veri toplama sürecinde olduğu gibi işlenerek hem çizim hem de yazılı ifade olarak alınmıştır. Veri analizi olarak içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Bulgular, öğrencilerin mevcut çevre algılarında en baskın temanın kirlilik olduğunu gösterirken, hayali çevre algılarında baskın temanın yer teması olduğunu göstermektedir. Yer temasında bireylerin yaşamlarını doğal çevre içinde ve sürdürülebilirlik kavramını dikkate alarak kurgulamaları gerektiği vurgulanmaktadır. Hayali çevre algılarının çiziminde sürdürülebilir çevre eğitiminin yansımaları görülmektedir.Keywords

Çevre Eğitimi, sürdürülebilir çevre eğitimi, sürdürülebilirlik, ilkokul öğrencilerinin çevre çizimleri.