AN EXAMINATION OF VIRGINIA SATIR’S CONCEPT OF SELF-WORTH

VIRGINIA SATIR’İN KENDİLİK DEĞERİ KAVRAMININ İNCELENMESİ

AN EXAMINATION OF VIRGINIA SATIR’S CONCEPT OF SELF-WORTH

 
Author : Zülal Erkan  , Samet Uruş; Müzeyyen Soyer  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 23
Page : 2873-2894
DOI Number: :
Cite : Zülal Erkan , Samet Uruş; Müzeyyen Soyer, (2023). AN EXAMINATION OF VIRGINIA SATIR’S CONCEPT OF SELF-WORTH. International Journal of Eurasian Education and Culture, 23, p. 2873-2894. Doi: 10.35826/ijoecc.796.
    


Summary

Virginia Satir’s concept of self-worth denotes the level at which individuals value themselves and their lives. It is used to describe people’s attitudes toward themselves and others. Individuals with low self-worth are often closed off to communication, judgmental, past-focused, constantly regretful, anxious, and insecure (Piddocke, 2010). Individuals with low self-worth often engage in indirect, vague, and dishonest communication. Therefore, individuals with low self-worth use four different communication roles: “blaming, placating, being irrelevant, and being super-reasonable” (Gladding, 2011). Individuals with high self-worth are self-confident, respectful and empathetic toward others, possess strong communication skills, are honest and open, and have well-developed problem-solving skills. Virginia Satir’s recommendations are accepted as a general rule, but everyone may have a unique way of increasing their self-worth. Satir notes that people can learn and increase their self-worth if they desire (Satir et al., 1991). According to Virginia Satir, increasing self-worth among family members is a process that concludes when individuals gain self-insight and resolve their problems. During this process, family members freely express their thoughts and engage in discussions, increasing their courage, mutual respect, self-worth, and values. The purpose of this study is to investigate what the concept of self-worth is and how it is applied.    Thus, an extensive literature search was conducted in Dergipark, EBSCO, ERIC, Google Scholar, and YOK-Thesis databases to identify studies conducted between 1980 and 2023. In conclusion, understanding this concept helps family members resolve their problems, improving their communication skills to better understand each other, and enhancing their ability to resolve conflicts constructively (Gladding, 2011).Keywords

Keywords: Family counseling, Virginia Satir, self-worth.Abstract

Virginia Satir kendilik değeri kavramı, bir kişinin kendine ve hayatına değer verme düzeyini ifade eder; insanların kendilerine ve başkalarına karşı tutumlarını tanımlamak için kullanılmaktadır. Kendilik değeri düşük olan insanlar genellikle iletişime kapalı, yargılayıcı, geçmiş odaklı, sürekli pişmanlık duyan, kaygılı ve güvensizdirler (Piddocke, 2010). Kendilik değeri düşük olan insanların iletişimi dolaylı, belirsiz ve dürüst değildir. Bu nedenle kendilik değeri düşük insanlar ‘’suçlayıcı, alttan alan, alakasız ve süper mantıklı’’ olmak üzere 4 farklı iletişim rolünü kullanmaktadır (Glading, 2011). Kendilik değeri yüksek olan insanlar ise kendilerine güvenli ve özgüvenli olurlar, başkalarına saygılı ve empati kurabilirler, iletişim becerileri yüksek, dürüst ve açıktır, problemleri çözme yetenekleri gelişmiştir. Virginia Satir'in önerileri genel bir kural olarak kabul edilir, ancak her insanın kendilik değerini arttırmak için kendine özgü bir yolu vardır. Satir, kendilik değerini insanların isterse öğrenebileceğini ve arttırabileceğini ifade etmektedir (Satir ve ark., 1991). Virginia satir aile üyelerinin kendilik değerini arttırmalarının bir süreç olduğunu, iç görü kazandıklarında ve problemler bir sonuca bağlandığında sonlandırılmaktadır. Bu süreçte aile üyeleri fikirlerini özgürce ifade eder tartışır, aile üylerinin cesaretini, birbirlerine olan saygısını ve kendilik değerle değerlerini arttırmaktadır. Bu çalışmanın amacı, kendilik değeri kavramının ne olduğunu ve nasıl uygulandığını araştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda DergiPark, EBSCO, ERIC, Google Akademik ve YÖK-TEZ veri tabanlarında yer alan 1980-2023 yılları arasında kapsamlı bir litaratür taraması yöntemiyle araştırılmıştır. Sonuç olarak bu kavramı bilmek aile üyelerinin problemlerini çözmesine, iletişim becerilerini geliştirerek birbirlerini daha iyi anlama ve anlaşmazlıkları yapıcı bir şekilde çözme yeteneklerini arttırmaktadır (Glading, 2011). Anahtar Kelimeler: Aile danışmanlığı, Virginia Satir, kendilik değeri.Keywords

Anahtar Kelimeler: Aile danışmanlığı, Virginia Satir, kendilik değeri.