HOW DO YOU DESCRIBE YOUR SPOUSE'S PERSONALITY? ASSOCIATIONS BETWEEN RELATIONSHIP SATISFACTION AND ACCURACY AND BIAS IN MARRIED COUPLES

EŞİNİN KİŞİLİĞİNİ NASIL TANIMLARSIN? EVLİ ÇİFTLERDE, İLİŞKİ DOYUMU İLE DOĞRULUK VE ÖNYARGI ARASINDAKİ İLİŞKİLER

HOW DO YOU DESCRIBE YOUR SPOUSE'S PERSONALITY? ASSOCIATIONS BETWEEN RELATIONSHIP SATISFACTION AND ACCURACY AND BIAS IN MARRIED COUPLES

 
Author : Pınar Özdemir    
Type :
Printing Year : 2023
Number : 23
Page : 2500-2522
DOI Number: :
Cite : Pınar Özdemir , (2023). HOW DO YOU DESCRIBE YOUR SPOUSE'S PERSONALITY? ASSOCIATIONS BETWEEN RELATIONSHIP SATISFACTION AND ACCURACY AND BIAS IN MARRIED COUPLES. International Journal of Eurasian Education and Culture, 23, p. 2500-2522. Doi: 10.35826/ijoecc.801.
    


Summary

This study aimed to demonstrate the effects of married individuals' accurate and biased estimates of each other's personality traits (actual similarity, assumed similarity, and directional bias) on marital satisfaction. In addition, the mediating roles of partners' tolerance levels in the relationship between personality traits and marital satisfaction were examined. The study used Truth and Bias (T&B) model, which is a direct application of the Actor-Partner Interdependence-Mediation Model (APIMeM), one of the dyadic analysis approaches that allows simultaneous assessment of tracking accuracy and mean-level bias with dyadic data. The sample consisted of 476 heterosexual married couples (N= 952 individuals). The Adjective Based Personality Scale (ABPT), the Married Life Satisfaction Scale, and the Tolerance Tendency Scale were used to collect the data. The path analysis showed that the female tolerance played a mediating role between the female biased estimates of the personality traits and the female marital satisfaction. Male partner tolerance played a mediating role between male partners' biased estimates of their wives' personality traits and female and male marital satisfaction. In addition, the female tolerance level was found to play a mediator role in the effect of the male assumed similarity of their wife’s personality traits on the female marital satisfaction.Keywords

Accuracy, bias, marital satisfaction, tolerance, actor–partner interdependence mediation model.Abstract

Bu çalışmada evli bireylerin, birbirlerinin kişilik özelliklerine dair doğru ve yanlı tahminlerinin (gerçek benzerlik, varsayılan benzerlik ve yönlü önyargı) evlilik doyumları üzerindeki etkisinin ortaya çıkarılması amaçlamaktadır. Ayrıca kişilik özellikleri ile evlilik doyumu arasındaki ilişkide partnerlerin hoşgörü düzeyinin aracı rolü incelenmiştir. Çalışmada, ikili verilerle izleme doğruluğu ve ortalama düzey yanlılığın eşzamanlı olarak değerlendirilmesine olanak tanıyan ikili analiz yaklaşımlarından biri olan Aktör-Partner Karşılıklı Bağımlılık- Aracılık Modeli'nin (APIMeM) doğrudan bir uygulaması olan Doğruluk ve Yanlılık (T&B) modeli kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemi, 476 heteroseksüel evli çiftten oluşmaktadır (N= 952). Veri toplama aracı olarak Sıfatlara Dayalı Kişilik Ölçeği, Evlilik Doyum Ölçeği ve Hoşgörü Eğilimi Ölçeği kullanılmıştır. Yol analizi modelinin sonuçları incelendiğinde kadın partnerlerin kocalarının kişilik özelliklerine dair yanlı tahminleri ile kadın partnerlerin evlilik doyumu arasında kadın partnerlerin hoşgörü düzeyinin aracı rolü olduğu görülmüştür. Erkek partnerlerin eşlerinin kişilik özelliklerine dair yanlı tahminleri ile kadın partnerlerin ve erkek partnerlerin evlilik doyumu arasında erkek partnerlerin hoşgörü düzeyinin aracı rolü olduğu bulunmuştur. Ayrıca erkek partnerlerin eşlerinin kişilik özelliklerine dair varsayılan benzerliğinin, kadın partnerlerin evlilik doyumuna etkisinde kadın partnerlerin hoşgörü düzeyinin aracı rolü olduğu görülmüştür.Keywords

Doğruluk, önyargı, evlilik doyumu, hoşgörü, aktör-partner karşılıklı bağımlılık aracılık modeli.