ADAPTATION STUDY OF PRIMARY MEASURES OF MUSIC AUDIATION (PMMA) FOR 48-72 MONTHS-OLD TURKISH CHILDREN

“İLK DÜZEY MÜZİK DUYUMSAMA TESTİ (PRIMARY MEASURES OF MUSIC AUDATIONPMMA)”NİN 48-72 AYLIK TÜRK ÇOCUKLARI İÇİN UYARLAMA ÇALIŞMASI

ADAPTATION STUDY OF PRIMARY MEASURES OF MUSIC AUDIATION (PMMA) FOR 48-72 MONTHS-OLD TURKISH CHILDREN

 
Author : Didem Türkoğlu  , Adalet Kandır  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 20
Page : 631-664
DOI Number: :
Cite : Didem Türkoğlu , Adalet Kandır, (2023). ADAPTATION STUDY OF PRIMARY MEASURES OF MUSIC AUDIATION (PMMA) FOR 48-72 MONTHS-OLD TURKISH CHILDREN. International Journal of Eurasian Education and Culture, 20, p. 631-664. Doi: 10.35826/ijoecc.477.
    


Summary

This study aimed to adapt Primary Measures of Music Audiation-PMMA, developed by Edwin E. Gordon (1979), to the Turkish language for 48-72 month-old children. The participants consisted of 148 children who attend independent kindergartens/nursery classes affiliated to the Ankara Provincial Directorate of National Education in the central districts of, Çankaya and Mamak in Ankara Province. The data regarding the children and their parents' personal information was obtained through the "Demographics Form." Data to measure children's musical audiation were collected with the PMMA. Within the scope of the content validity analysis of the PMMA, content validity ratio (CVR) and content validity indexes (CVI) were calculated based on the opinions of field experts. CVR and CVI values of all items were 1. In addition, item discrimination and item difficulty values were examined. The average difficulty level was 0.65 for the Tonal test and 0.63 for the Rhythm test. Within the scope of the reliability analysis of the scale, Spearman-Brown and KR-20 internal consistency coefficients were examined. The KR-20 values were calculated as 0.71 for the Tonal test, 0.61 for the Rhythm test, and 0.80 for the compound total test, indicating a reliable measurement. The study reveals that the adapted PMMA is a valid and reliable measurement instrument for 48-72 month-old Turkish children.Keywords

PMMA, audiation, music, pre-school music, primary music audiation, music aptitude, aptitude testAbstract

Bu araştırmanın amacı; Edwin E. Gordon tarafından geliştirilen (1979) “İlk Düzey Müzik Duyumsama Testi (Primary Measures of Music Audation-PMMA)”nin 48-72 aylık Türk çocukları için uyarlama çalışmasının yapılmasıdır. Araştırmanın çalışma grubunu, Ankara ili Çankaya ve Mamak merkez ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bağımsız anaokulları/anasınıflarına devam eden 148 çocuk oluşturmuştur. Araştırma verilerinin toplanmasında çocuklar ve ebeveynlerin kişisel bilgilerini toplamak amacıyla “Kişisel Bilgi Formu” , çocukların müzikal duyumsamalarını ölçmek amacıyla “İlk Düzey Müzik Duyumsama Testi (Primary Measures of Music Audation-PMMA)” kullanılmıştır. “İlk Düzey Müzik Duyumsama Testi (Primary Measures of Music Audation-PMMA)”nin kapsam geçerliği çalışmaları kapsamında, uzman görüşüne dayalı kapsam geçerlik oranı ve indeksleri hesaplanmıştır. Tüm maddelerin KGO ve KGI değerleri 1 olarak elde edilmiştir. Ölçeğin yapı geçerliği çalışmaları kapsamında madde ayırt edicilik ve madde güçlük değerleri incelenmiştir. Ölçeğin tonal testinin ortalama güçlüğü 0.65, ritim testinin ortalama güçlüğünün 0.63 olduğu saptanmıştır. Ölçeğin güvenirlik çalışmaları kapsamında Spearman Brown ve KR-20 iç tutarlılık katsayıları incelenmiştir. Buna göre KR-20 değerleri tonal test için 0.71, ritim testi için 0.61 ve birleşik toplam test için 0.80 düzeyinde ve güvenilir olduğu saptanmıştır. Araştırma sonucunda ölçeğin 48-72 aylık Türk çocukları için geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.Keywords

PMMA, duyumsama, müzik, okul öncesi müzik, ilk düzey müzik duyumsama, müzikal yetenek, yetenek testi.