Current Issue


Chief Editor

Prof. Dr. Mesut GÜN, Mersin University, mesutgun07@gmail.com, TURKEY


Editor(s)
Prof. Dr. Suzan CANHASI, Pristine University, suzanacanhasi@hotmail.com, KOSOVO

Antalya  2023
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Ahmet Serhat Uçar , Tuğba Sivrikaya, Havva Aysun Karabulut  
DETERMINATION OF DIGITAL COMPETENCIES OF PRE-SERVICE SPECIAL EDUCATION TEACHERS
Issue 23, Pp, 1979-1997

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ DİJİTAL YETERLİLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.758
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

ATAKAN AKSU , Gürkan TANOĞLU  
EXAMINATION OF UNIVERSITY STUDENTS' ATTITUDES TOWARD SPORTS IN TERMS OF SOME VARIABLES
Issue 23, Pp, 1998-2009

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SAPORA YÖNELİK TUTUMLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.763
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

EDA BALABAN VAROL  
AN EVALUATION ON THE RE-FUNCTIONALISATION OF INDUSTRIAL HERITAGE: ÜRGÜP TEKEL WINE FACTORY
Issue 23, Pp, 2010-2039

ENDÜSTRİ MİRASININ YENİDEN İŞLEVLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: ÜRGÜP TEKEL ŞARAP FABRİKASI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.793
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mehmet Cuma SUİÇER , Abdulkadir ÖZKAYA  
THE EFFECT OF THE DISCUSSION METHOD ON THE “CONDUCTION OF ELECTRICITY” UNIT ON THE ACADEMIC ACHIEVEMENT OF 6TH GRADE STUDENTS
Issue 23, Pp, 2040-2061

-
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.786
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

İsmail Erbek , Ayşe Derya ESKİMEN  
ANALYZING THE STORIES IN OGHUZLAMA IN TERMS OF VALUES EDUCATION
Issue 23, Pp, 2062-2097

OĞUZLAMA’DAKİ BOYLARIN DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.797
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Behiye Dağdeviren Ertaş  
INVESTIGATION OF FACTORS DETERMINING WORK-LIFE BALANCE OF FEMALE TEACHERS
Issue 23, Pp, 2098-2115

KADIN ÖĞRETMENLERİN İŞ YAŞAM DENGELERİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.803
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Emine Burcu Tunç  
ASSESSING THE PSYCHOMETRIC PROPERTIES OF THE BRIEF RESILIENCE SCALE: A RASCH MODELING APPROACH
Issue 23, Pp, 2116-2137


Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.789
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ersin Türe  
BEING A STUDENT in THE PEDAGOGICAL FORMATION CERTIFICATE PROGRAM: HERMENEUTICS PHENOMENOLOGICAL STUDY
Issue 23, Pp, 2138-2171

PEDAGOJIK FORMASYON SERTIFIKA PROGRAMINDA ÖĞRENCİ OLMAK: BİR HERMENÖTIK FENOMENOLOJİ ÇALIŞMASI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.771
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Esra EMİNOĞLU ÖZMERCAN  
THE BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF THE DIFFERENTIAL ITEM FUNCTIONING USING VOSviewer
Issue 23, Pp, 2172-2190

MADDE İŞLEV FARKLILIĞI İLE İLGİLİ YAYINLARIN VOSviewer KULLANILARAK BİBLİYOMETRİK ANALİZİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.794
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Fatih KARAKAŞ , Zekeriya ÇELİK  
THE INVESTIGATION OF SPORTSMANSHIP BEHAVIOR OF STUDENTS IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS CLASS ACCORDING TO SOME VARIABLES
Issue 23, Pp, 2191-2198

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİ ÖĞRENCİLERİNİN SPORTMENLİK DAVRANIŞLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.792
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

FATİH MUTLU ÖZBİLEN , Yaşar DİLBER  
RECEIVING POSTGRADUATE EDUCATION IN THE FIELD OF EDUCATIONAL ADMINISTRATION: A QUALITATIVE ANALYSIS FROM THE SCHOOL VICE PRINCIPALS’ PERSPECTIVES
Issue 23, Pp, 2199-2237

EĞİTİM YÖNETİMİ ALANINDA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK: OKUL MÜDÜR YARDIMCILARININ BAKIŞ AÇISIYLA NİTEL BİR İNCELEME
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.799
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Gizem Uyumaz  
THE IMPACT OF Q MATRIX MISSPECIFICATION ON ITEM PARAMETERS AND CLASSIFICATION ACCURACY IN THE DINA MODEL
Issue 23, Pp, 2238-2269

DINA MODELDE Q MATRİSİN HATALI BELİRLENMESİNİN MADDE PARAMETRELERİNE VE SINIFLAMA DOĞRULUĞUNA ETKİSi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.769
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Gözde Sırgancı  
COMPARISON OF GPCMLASSO AND ALIGNMENT METHODS IN DETECTING DIFFERENTIAL ITEM FUNCTIONING
Issue 23, Pp, 2270-2299

DEĞİŞEN MADDE FONKSİYONUNUNUN TESPİTİNDE GPCMlasso ve HİZALAMA YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.764
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hamide ÇAKIR SARI  
ENGAGEMENT STRATEGIES IN TURKISH CLASSROOMS: AN APPRAISAL THEORY PERSPECTIVE
Issue 23, Pp, 2300-2318

DEĞERBİÇME KURAMI: TÜRKÇE SINIFLARINDA BİLGİ AÇISINDAN SORUMLULUK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.767
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hikmet Şevgin , Anıl Kadir Eranıl  
INVESTIGATION OF TEACHERS’ CLASSROOM MANAGEMENT AND CLASSROOM MEASUREMENT AND EVALUATION COMPETENCIES
Issue 23, Pp, 2319-2341

ÖĞRETMENLERİN SINIF YÖNETİMİ VE SINIF İÇİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YETERLİKLERİNİN MARS YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.791
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mahmut Sami KOYUNCU  
AN EXAMINATION OF CUT-OFF SCORES IN TERMS OF DISTRIBUTION TYPE AND SAMPLE SIZE USING THE CLUSTER ANALYSIS
Issue 23, Pp, 2342-2352


Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.762
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Melis Yıldırım , İlker Kirişci  
COMPARISON OF THE EFFECTS OF BASIC MOVEMENT TRAINING AND GYMNASTIC PROGRAMS ON GROSS MOTOR SKILLS IN CHILDREN
Issue 23, Pp, 2353-2362

ÇOCUKLARDA TEMEL HAREKET EĞİTİMİ VE CİMNASTİK PROGRAMLARININ KABA MOTOR BECERİLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.778
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Meriç Taşdemir , Ömer KARAMAN  
EXAMINATION OF EMPATHIC TENDENCY LEVELS AND CONFLICT RESOLUTION STYLES OF INDIVIDUALS IN THE DIVORCE PROCESS
Issue 23, Pp, 2363-2382

Boşanma Sürecindeki Bireylerin EMpatik Eğitim Düzeyleri ve Çatışma Çözme Sitillerinin İncelenmesi

Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mine Kır  
ENVIRONMENTAL LITERACY IN BIOLOGY CURRICULUM
Issue 23, Pp, 2383-2396

BİYOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA ÇEVRE OKURYAZARLIĞI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.784
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

musa şahin  
EFFECT OF 8-WEEK PLYOMETRIC TRAINING ON PHYSICAL FITNESS PARAMETERS IN WRESTLERS
Issue 23, Pp, 2397-2406

GÜREŞÇİLERDE 8 HAFTALIK PLİYOMETRİK ANTRENMANIN FİZİKSEL UYGUNLUK PARAMETRELERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.761
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Müge ULUMAN MERT  
FLOURISHING SCALE: EVALUATION OF PSYCHOMETRIC PROPERTIES IN LINE WITH THE RASCH MODEL
Issue 23, Pp, 2407-2425

İYİLİK HALİ ÖLÇEĞİ: PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİN RASCH MODELİ DOĞRULTUSUNDA DEĞERLENDİRİLMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.790
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Neşe Uygun , Mesut Yıldırım  
EXAMINATION OF TRT EBA PRIMARY SCHOOL MATHEMATICS COURSE VIDEO CONTENTS IN TERMS OF LEARNING AND INSTRUCTION PROCESSES
Issue 23, Pp, 2426-2458

TRT EBA İLKOKUL MATEMATİK DERSİ VİDEO İÇERİKLERİNİN ÖĞRENME ÖĞRETME SÜREÇLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.774
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Oğuzhan Çolakkadıoğlu , Çılga Beril YAVUZ, Sezai DEMİR, İlker Burak HAL  
ANGER AND ANXIETY AS PREDICTORS OF DECISION-MAKING STYLES
Issue 23, Pp, 2459-2476

KARAR VERME STİLLERİNİN YORDAYICISI OLARAK ÖFKE VE KAYGI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.776
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Orhan Curaoglu , Canan Konyaoğlu  
HOW ROBOTIC CODING EDUCATION AFFECTS SECONDARY SCHOOL STUDENTS' PROBLEM-SOLVING SKILLS AND THEIR VIEWS ON CODING ACTIVITIES
Issue 23, Pp, 2477-2499

ROBOTİK KODLAMA EĞİTİMİNİN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNE ETKİLERİ VE ÖĞRENCİLERİN ROBOTİK KODLAMA ETKİNLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.787
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Pınar Özdemir  
HOW DO YOU DESCRIBE YOUR SPOUSE'S PERSONALITY? ASSOCIATIONS BETWEEN RELATIONSHIP SATISFACTION AND ACCURACY AND BIAS IN MARRIED COUPLES
Issue 23, Pp, 2500-2522

EŞİNİN KİŞİLİĞİNİ NASIL TANIMLARSIN? EVLİ ÇİFTLERDE, İLİŞKİ DOYUMU İLE DOĞRULUK VE ÖNYARGI ARASINDAKİ İLİŞKİLER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.801
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Seyit YAYLA , Şerife Dilek BELET BOYACI  
THE NATURAL APPROACH APPLICATIONS ON THE DEVELOPMENT OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS’ ENGLISH SPEAKING SKILLS
Issue 23, Pp, 2523-2563

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE KONUŞMA BECERİLERİNİN GELİŞMESİNE YÖNELİK DOĞAL YAKLAŞIM UYGULAMALARI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.788
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

SUAT AYBEK , Aycen AYBEK, Osman İMAMOĞLU  
INVESTIGATION OF QUALITY OF LIFE IN SEDENTARY WOMEN ACCORDING TO SPORTS STATUS
Issue 23, Pp, 2564-2586

SEDANTER KADINLARDA YAŞAM KALİTESİNİN SPOR DURUMLARINA GÖRE İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.775
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Şevket AYDIN  
INVESTIGATION OF ACTIVE LEARNING TENDENCIES OF FACULTY MEMBERS (NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR UNİVERSİTY CASE)
Issue 23, Pp, 2587-2606


Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.756
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Şirin Yılmaz , Açelya TETİK  
DETERMINATION OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS’ PERCEPTIONS OF SUSTAINABLE ENVIRONMENT THROUGH PICTURE ANALYSIS
Issue 23, Pp, 2607-2632

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ALGILARININ RESİM ANALİZİ ARACILIĞIYLA BELİRLENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.770
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Serhat Özdenk , Bülent Tatlısu  
INVESTIGATION OF THE EFFECT OF SPORTING VARIABLES ON THE LEVEL OF COPING WITH STRESS AND NEGATIVE ATTITUDES TOWARDS PROBLEMS
Issue 23, Pp, 2633-2668

SPORTİF DEĞİŞKENLERİN STRESLE BAŞA ÇIKMA VE PROBLEMLERE KARŞI OLUMSUZ TUTUM DÜZEYİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.782
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

ŞULE ÖTKEN , SERPİL DEMİREZEN  
EXAMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN TEACHER COLLABORATION AND SELF-EFFICACY: TALIS 2018 TURKEY SAMPLE
Issue 23, Pp, 2669-2679

ÖĞRETMEN İŞ BİRLİĞİ İLE ÖZYETERLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: TALIS 2018 TÜRKİYE ÖRNEKLEMİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.779
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Tuğrul Gökmen ŞAHİN , Mert ŞEN, Oktay BEKTAŞ  
EXPERIENCES OF POSTGRADUATE STUDENTS WHO STUDIED PHENOMENOLOGY WITH CREATIVE DRAMA
Issue 23, Pp, 2680-2715


Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.798
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

DOĞUKAN DURSUN , Betül KARAGÖZ DURSUN  
THE PLACE AND IMPORTANCE OF FOLK SONGS IN SECONDARY EDUCATION IN THE DIMENSION OF VALUES EDUCATION
Issue 23, Pp, 2716-2750

DEĞERLER EĞİTİMİ BOYUTUYLA ORTAÖĞRETİMDE TÜRKÜLERİN YERİ VE ÖNEMİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.805
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Sevilay Ağaoğlu , Sertan TALAS  
THE EFFECTIVENESS OF FIXED-TIME INTERVAL INSTRUCTION IN TEACHING PATTERN FORMATION SKILLS TO STUDENTS WITH MILD INTELLECTUAL DISABILITIES
Issue 23, Pp, 2751-2771

HAFİF DÜZEY ZİHİNSEL YETERSİZLİK TANILI ÖĞRENCİLERE ÖRÜNTÜ OLUŞTURMA BECERİSİNİN ÖĞRETİMİNDE SABİT BEKLEME SÜRELİ ÖĞRETİMİN ETKİLİLİĞİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.802
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Gamze AKKAYA , Sümeyra AKKAYA  
PREDICTIVE RELATIONSHIPS BETWEEN PRE-SERVICE TEACHERS' BIOPHILIA LEVELS AND MULTIPLE INTELLIGENCE DOMAINS: A QUANTITATIVE ANALYSIS
Issue 23, Pp, 2772-2786Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Yusuf Özgül , Selin Özdemir  
AN EXAMINATION OF HANDWRITTEN MUSIC NOTATION SKILLS OF MUSIC TEACHER CANDIDATES
Issue 23, Pp, 2787-2822

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ EL YAZISIYLA NOTA YAZMA BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.780
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Abdüsselam TURGUT , Yunus Emre GÜLER  
WRESTLING LODGE CULTURE IN THE OTTOMAN STATE AND EDIRNE SHEIKH CEMALEDDİN WRESTLERS LODGE
Issue 23, Pp, 2823-2838

OSMANLI DEVLETİ’NDE GÜREŞ TEKKESİ KÜLTÜRÜ VE EDİRNE ŞEYH CEMALEDDİN GÜREŞÇİLER TEKKESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.765
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ferhat Han  
ENSURING SOCIAL JUSTICE AND STUDENT MOTIVATION THROUGH DISTANCE EDUCATION: LEARN AND EARN MODEL
Issue 23, Pp, 2839-2853

UZAKTAN EĞİTİMLE SOSYAL ADALETİN VE ÖĞRENCİ MOTİVASYONUNUN SAĞLANMASI: ÖĞREN VE KAZAN MODELİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.759
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

FEYZA UÇAR ÇABUK  
EXAMINATION OF POSTGRADUATE THESES ON ATTACHMENT IN THE FIELD OF PRESCHOOL EDUCATION IN TURKEY (2000-2022)
Issue 23, Pp, 2854-2872


Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.804
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Zülal Erkan , Samet Uruş; Müzeyyen Soyer  
AN EXAMINATION OF VIRGINIA SATIR’S CONCEPT OF SELF-WORTH
Issue 23, Pp, 2873-2894

VIRGINIA SATIR’İN KENDİLİK DEĞERİ KAVRAMININ İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.796
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |