Current Issue


Chief Editor

Prof. Dr. Mesut GÜN, Mersin University, mesutgun07@gmail.com, TURKEY


Editor(s)
Prof. Dr. Suzan CANHASI, Pristine University, suzanacanhasi@hotmail.com, KOSOVO
   Prof. Dr. Sevinç ALIYEVA, Azerbaycan Devlet  Üniversitesi, sevincaliyeva2000@gmail.com, AZERBAIJAN
Assoc. Prof. Dr. J. Spencer CLARK, Kansas State University, jspencerclark@k-state.edu, USA
Dr. Rita de Cassia GONÇALVES, Universidade Tuiuti do Parana, rita.goncalves@utp.br, BRASIL

Antalya  
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Adem YILMAZ , İlhan ÖZGÜL  
AN EXAMINATION OF SCALE DEVELOPMENT STUDIES IN THE FIELD OF EDUCATIONAL SCIENCES WITHIN THE SCOPE OF INTERNATIONAL STANDARDS
Issue 24, Pp, 2895-2920

EĞİTİM BİLİMLERİ ALANINDA ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMALARININ ULUSLARARASI STANDARTLAR KAPSAMINDA İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.1810
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Kamile Koyuncu Dikilitaş , İsmail SANBERK, Oğuzhan ÇOLAKKADIOĞLU  
THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND PERCEIVED SOCIAL SUPPORT IN THE SINGLE PARENT ADOLESCENTS
Issue 24, Pp, 2921-2940

TEK EBEVEYNLİ ERGENLERDE, YAŞAM DOYUMU İLE ALGILANAN SOSYAL DESTEK ARASINDAKİ İLİŞKİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.1809
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Soner OKAN  
AN EXAMINATION OF MUSIC PROGRAMS IN MEGA UNIVERSITIES: THREE UNIVERSITY SAMPLES
Issue 24, Pp, 2941-2966

MEGA ÜNİVERSİTELERDEKİ MÜZİK PROGRAMLARINA YÖNELİK BİR İNCELEME: ÜÇ ÜNİVERSİTE ÖRNEĞİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.1816
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

TARIK DEMİR  
THE FUNCTION OF OTHER COMMITMENT AND FOUNDATION CULTURE IN INTERCULTURAL INTERACTION IN COLLECTIVE CONSCIOUS EDUCATION
Issue 24, Pp, 2967-2999

KOLEKTİF BİLİNÇ EĞİTİMİNDE DİĞERKÂMLIK ve VAKIF KÜLTÜRÜNÜN KÜLTÜRLERARASI ETKİLEŞİMDEKİ İŞLEVİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.1808
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

TARKAN YAZICI , Şefika TOPALAK  
PROBLEMS OF RESEARCH ASSISTANTS WORKING IN MUSIC EDUCATION DEPARTMENTS
Issue 24, Pp, 3000-3027

MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALLARINDA GÖREV YAPAN ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN PROBLEMLERİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.1814
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Güldeniz Gençtürk  
THE EFFECTS OF POSTMODERNIZATION FROM 1960 TO PRESENT ON MUSICAL NATIONALISM IN TURKEY
Issue 24, Pp, 3028-3041

1960'DAN GÜNÜMÜZE POSTMODERNLEŞME SÜRECİNİN TÜRKİYE'DE MÜZİKAL MİLLİYETÇİLİĞE ETKİLERİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.1815
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Yasemin HARMANCI BAŞKUT , Özlem ORHAN  
ASSESSMENT OF PRESCHOOL TEACHERS' PHYSICAL LITERACY LEVELS
Issue 24, Pp, 3042-3065

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN FİZİKSEL OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.808
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ali Bedir , Hasan TÜRKYILMAZ, Murat ŞENTÜRK, Volkan SEVİNDİ  
THE PERSONAL RESOURCES OF EFFECTIVE LEADERS: A NARRATIVE EXAMINATION
Issue 24, Pp, 3066-3078

THE PERSONAL RESOURCES OF EFFECTIVE LEADERS: A NARRATIVE EXAMINATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.1812
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Aylin KARAKUŞ  
SOCIAL STUDIES AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE
Issue 24, Pp, 3079-3102

SOSYAL BİLGİLER VE YAPAY ZEKÂ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.1813
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |