Current Issue


Chief Editor
Prof. Dr. Kadir ULUSOY, Mersin University, ulusoykadir@gmail.com, TURKEY
Prof. Dr. Emre ÜNAL, Niğde Ömer Halisdemir University, dr.emreunal@gmail.com, TURKEY

Editor(s)
Prof. Dr. Suzan CANHASI, Pristine University, suzanacanhasi@hotmail.com, KOSOVO
Prof. Dr. Sevinç ALIYEVA, Azerbaycan Devlet  Üniversitesi, sevincaliyeva2000@gmail.com, AZERBAIJAN
Assoc. Prof. Dr. J. Spencer CLARK, Kansas State University, jspencerclark@k-state.edu, USA
Dr. Rita de Cassia GONÇALVES, Universidade Tuiuti do Parana, rita.goncalves@utp.br, BRASIL

Antalya  2022
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Ayşenur Kuloğlu , Burhan Akpınar, Fatih Selim Erdamar  
DEVELOPMENT OF TEACHER PERCEPTION SCALE OF TURKISH GENERATION Z CHARACTERSTICS
Issue 17, Pp, 765-792

TÜRK Z KUŞAĞININ ÖZELLİKLERİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN ALGISI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Zülal Erkan , Berna AFŞİN, Binnaz KIRAN  
EXAMINATION OF THE EFFECT OF THE ONLINE PSYCHO-EDUCATION PROGRAM ON INCREASING EMOTIONAL AWARENESS THROUGH ART THERAPY OF MOTHERS WITH CHILDREN AGED 0-5
Issue 17, Pp, 793-827

0-5 YAŞ ARASI ÇOCUKLARA SAHİP OLAN ANNELERİN SANAT TERAPİSİ ARACILIĞIYLA DUYGUSAL FARKINDALIKLARINI ARTTIRMADA ÇEVRİMİÇİ PSİKO-EĞİTİM PROGRAMININ ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Elif Aydın , Nuran BAŞOĞLU  
RECYCLING AND RECOVERY AWARENESS ACTION RESEARCH FOR PRIMARY SCHOOL STUDENTS
Issue 17, Pp, 828-881

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK GERİ DÖNÜŞÜM VE GERİ KAZANIM FARKINDALIĞI EYLEM ARAŞTIRMASI
Doi Number :http://dx.doi.org/
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Gamze BEYAZOĞLU , Mehmet Emin YILDIZ  
RUN AWAY WHEN YOU SEE A STUDENT WITH AUTISM: A QUALITATIVE RESEARCH ON CONFIDENCE IN PRE-SERVICE EDUCATION IN THE CONTEXT OF PHYSICAL EDUCATION
Issue 17, Pp, 882-896

“OTİZMLİ ÖĞRENCİ GÖRDÜĞÜNDE ARKANA BAKMADAN KAÇMAK MI”: BEDEN EĞİTİMİ BAĞLAMINDA HİZMET ÖNCESİ EĞİTİME GÜVEN İLE İLGİLİ NİTEL BİR ARAŞTIRMA
Doi Number :http://dx.doi.org/
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Gönül Tekkurşun Demir  
REASONS FOR LEAVING ACADEMIC DUTIES AND RESPONSIBILITIES TO THE LAST MINUTE AND THE LEVEL OF ACADEMIC PROCRASTINATION: A CASE OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS
Issue 17, Pp, 897-932

AKADEMİK GÖREV VE SORUMLULUKLARI SON ANA BIRAKMA NEDENLERİ İLE AKADEMİK ERTELEME DÜZEYİ: BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ ADAYLARI ÖRNEĞİ
Doi Number :http://dx.doi.org/
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Gözde Demirel Fakiroğlu  
LEXICAL ANALYSIS OF WRITTEN EXAMS OF STUDENTS LEARNING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE
Issue 17, Pp, 933-964

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİN YAZILI SINAVLARININ SÖZLÜKSEL ANALİZİ
Doi Number :http://dx.doi.org/
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Gülşah Uluay  
PROGRAMMING EXPERIENCES OF PRE-SERVICE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS WITH SCRATCH
Issue 17, Pp, 965-993


Doi Number :http://dx.doi.org/
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hafize Er Türküresin , İbrahim SARI  
AN EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN MIDDLE SCHOOL STUDENTS' ATTITUDES TOWARDS BEING DEMOCRATIC AND TOLERANT
Issue 17, Pp, 994-1037

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DEMOKRATİK VE HOŞGÖRÜLÜ OLMAYA İLİŞKİN TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mehmet Şahin AKINCI , Joanna Piech-SLAWECKA, Marko MILISAVLJEVIC  
OPINIONS OF MUSIC STUDENTS IN TURKEY, POLAND AND SERBIA ON TRADITIONAL VOCAL MUSIC EDUCATION AND COMPOSITIONS
Issue 17, Pp, 1038-1070

TÜRKİYE, POLONYA VE SIRBİSTAN'DAKİ MÜZİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN GELENEKSEL VOKAL MÜZİK EĞİTİMİ VE BESTELERİNE YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ
Doi Number :http://dx.doi.org/
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Meltem Aslan Gördesli , Ayşe Esra İşmen Gazioğlu  
SUBJECTIVE WELL-BEING IN ADOLESCENTS AND EMERGING ADULTS: PERSONALITY, VALUES AND SOCIAL RELATIONSHIPS
Issue 17, Pp, 1071-1091

ERGENLER VE BELİREN YETİŞKİNLERDE ÖZNEL İYİ OLUŞ: KİŞİLİK, DEĞERLER VE SOSYAL İLİŞKİLER
Doi Number :http://dx.doi.org/
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mevlüt GÖNEN , Mehmet Ali CEYHAN  
ANALYSIS OF SELF-PERCEPTIONS OF STUDENTS OF THE FACULTY OF SPORT SCIENCES REGARDING LEADERSHIP BEHAVIORS ACCORDING TO TEAM SPORTS AND INDIVIDUAL SPORTS PREFERENCES
Issue 17, Pp, 1092-1103

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN TAKIM SPORLARI VE BİREYSEL SPOR TERCİHLERİNE GÖRE LİDERLİK DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN ÖZ ALGILARININ İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Orhan GÜDER , Metin DEMİR, Muhammet ÖZDEN  
THE EFFECT OF STEM EDUCATION ON SCIENCE PROCESS SKILLS OF STUDENTS IN TURKEY: A META-ANALYSIS STUDY
Issue 17, Pp, 1104-1142

STEM EĞİTİMİNİN TÜRKİYE'DEKİ ÖĞRENCİLERİN BİLİM SÜREÇ BECERİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ: BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI
Doi Number :http://dx.doi.org/
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Osman ASLAN , Yasin GÖKBULUT  
EXAMINATION OF THE EFFECT COVID-19 ON HUMAN PYSCHOLOGY WITHIN THE SCOPE OF VARIOUS VARIABLES
Issue 17, Pp, 1143-1170

COVİD-19’UN İNSAN PSİKOLOJİSİNE ETKİSİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Muhammed Özkan Turhan , Metin KARAYOL  
EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN MUSIC AND SUCCESS MOTIVATION IN SPORTS
Issue 17, Pp, 1171-1201

SPORDA MÜZİK İLE BAŞARI MOTİVASYONU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

SAADET MALTEPE , Harun GÜLTEKİN  
INVESTIGATION OF THE TURKISH LESSON STUDENT WORKBOOKS IN TERMS OF THE 21ST CENTURY SKILLS
Issue 17, Pp, 1202-1241

TÜRKÇE DERSİ ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTAPLARININ 21. YÜZYIL BECERİLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Selma ASLANTAŞ , Alican KASİOĞLU  
THE EFFECT OF INTERDISCIPLINARY EDUCATION IN A PRIMARY SCHOOL’S 5TH GRADE VISUAL ARTS CLASS ON HOW STUDENTS REPRESENT LOVE
Issue 17, Pp, 1242-1271

İLKÖĞRETİM 5. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİNDE DİSİPLİNLERARASI ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİLERİN SEVGİYİ TEMSİL BİÇİMLERİNE ETKİSİ
Doi Number :http://dx.doi.org/
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Soner ARIK  
THE PREDICTIVE POWER OF ENABLING DISCIPLINE AND TIME MANAGEMENT IN CLASSROOM ON READING PERFORMANCE: THE ANALYSIS OF PISA 2018 DATA
Issue 17, Pp, 1272-1299

SINIFTA DİSİPLİNİ SAĞLAMANIN VE ZAMAN YÖNETİMİNİN OKUMA PERFORMANSINI YORDAMA GÜCÜ: PISA 2018 VERİLERİNİN ANALİZİ
Doi Number :http://dx.doi.org/
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Tuba YAVAŞ , Mehmet Ali ÇOBAN  
THE EFFECT OF EMOTIONAL INTELLIGENCE COMPETENCIES OF CLASSROOM TEACHERS ON CLASSROOM MANAGEMENT SKILLS
Issue 17, Pp, 1300-1315


Doi Number :http://dx.doi.org/
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

ZEKAİ ÇAKIR , Ülfet ERBAŞ  
EXAMINATION OF SPORTS SCIENCE FACULTY STUDENTS’ INTERNET SELF-EFFICACY
Issue 17, Pp, 1316-1333

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET ÖZ YETERLİLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |