Current Issue


Chief Editor

Assoc. Prof. Dr. Yavuz BOLAT, Mustafa Kemal University, yavuzbolat06@gmail.com, TURKEY 


Editor(s)
Prof. Dr. Suzan CANHASI, Pristine University, suzanacanhasi@hotmail.com, KOSOVO
Prof. Dr. Sevinç ALIYEVA, Azerbaycan Devlet  Üniversitesi, sevincaliyeva2000@gmail.com, AZERBAIJAN
Assoc. Prof. Dr. J. Spencer CLARK, Kansas State University, jspencerclark@k-state.edu, USA
Dr. Rita de Cassia GONÇALVES, Universidade Tuiuti do Parana, rita.goncalves@utp.br, BRASIL

Antalya  2024
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Ahmethan YILDIRAK , Tuğba Mutlu BOZKURT  
THE EFFECT OF EDUCATIONAL GAMES INCLUDING PHYSICAL ACTIVITY ON ATTITUDES TOWARDS INTELLIGENCE GAMES
Issue 26, Pp, 261-274

FİZİKSEL AKTİVİTE İÇEREN EĞİTSEL OYUNLARIN ZEKÂ OYUNLARINA YÖNELİK TUTUM ÜZERİNE ETKİSİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.1827
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

HASAN ÇOKÇALIŞKAN  
DEVELOPMENT OF A SPATIAL ABILITY TEST FOR 7TH GRADE STUDENTS
Issue 26, Pp, 180-214

7. SINIF ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK UZAMSAL YETENEK TESTİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.1811
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

İsa ALİÇ , Kubilay YAZICI  
COMPARATIVE EVALUATION OF SOCIAL STUDIES EDUCATION APPLIED FOR GIFTED STUDENTS IN TURKEY AND ENGLAND
Issue 26, Pp, 215-244

TÜRKİYE’DE VE İNGİLTERE’DE ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLER İÇİN UYGULANAN SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.2831
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

RojdaŞükran Karaş  
DRAMATIC EMPOWERMENT: UTILIZING CREATIVE DRAMA TO COUNTER EARLY AND COERCED MARRIAGES
Issue 26, Pp, 245-260

ERKEN YAŞTA ZORLA EVLENDİRMEYİ ÖNLEMEDE YARATICI DRAMA YÖNTEMİNİN KULLANIMI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.2833
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mustafa Hakkı Kaya , Mustafa Bilal, Yusuf Bahadır Saraçoğlu, Şener Özcan  
CHALLENGES AND PROSPECTS OF COMBINED CLASS TEACHING IN TURKEY: AN IN-DEPTH ANALYSIS OF CURRENT PRACTICES AND FUTURE DIRECTIONS
Issue 26, Pp, 275-299

CHALLENGES AND PROSPECTS OF COMBINED CLASS TEACHING IN TURKEY: AN IN-DEPTH ANALYSIS OF CURRENT PRACTICES AND FUTURE DIRECTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.1828
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Işıl Oran , E.Rüya Özmen  
SECONDARY SCHOOL STUDENTS WITH LEARNING DISABILITIES AND NOTE-TAKING SKILLS (CHALLENGES AND SOLUTIONS)
Issue 26, Pp, 300-335

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ VE NOT TUTMA BECERİSİ (YAŞANILAN ZORLUKLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.2832
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Latif TİLE -  
THE RELATIONSHIP BETWEEN METHOD AND LEGAL SCIENCE
Issue 26, Pp, 336-346

-
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.2835
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |