Current Issue


Chief Editor
Prof. Dr. Kadir ULUSOY, Mersin University, ulusoykadir@gmail.com, TURKEY
Prof. Dr. Emre ÜNAL, Niğde Ömer Halisdemir University, dr.emreunal@gmail.com, TURKEY

Editor(s)
Prof. Dr. Suzan CANHASI, Pristine University, suzanacanhasi@hotmail.com, KOSOVO
Prof. Dr. Sevinç ALIYEVA, Azerbaycan Devlet  Üniversitesi, sevincaliyeva2000@gmail.com, AZERBAIJAN
Assoc. Prof. Dr. J. Spencer CLARK, Kansas State University, jspencerclark@k-state.edu, USA
Dr. Rita de Cassia GONÇALVES, Universidade Tuiuti do Parana, rita.goncalves@utp.br, BRASIL

Antalya  2022
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Kurtuluş ÖZLÜ  
INVESTIGATION OF EPISTEMOLOGICAL BELIEFS AND THINKING STYLES OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT TEACHERS
Issue 18, Pp, 1334-1384

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN BİLİMSEL EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARI VE DÜŞÜNME STİLLERİNİN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.600
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mehmet Emin YILDIZ İlker GÜNEL  
THE EFFECT OF KARATE PRACTICE ON STRESS AND SELF-CONFIDENCE LEVELS: AN EMPIRICAL PRACTICE AMONG SEDENTARY TEENAGERS
Issue 18, Pp, 1385-1394

KARATE ANTRENMANLARININ STRES VE ÖZ-GÜVEN DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ: SEDANTER GENÇLERDE AMPİRİK BİR UYGULAMA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.593
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Keziban Yoka , İ.Ümran Akdağcık, M.Behzat Turan, Osman Yoka  
EXAMINATION OF THE PREDICTIVE POWER OF THE AGGRESSIVENESS AND ANGER LEVELS OF FACULTY OF SPORTS SCIENCES STUDENTS ON THE LEVEL OF SPORTSMANSHIP BEHAVIOR
Issue 18, Pp, 1395-1437

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SALDIRGANLIK VE ÖFKE DÜZEYLERİNİN SPORTMENLİK DAVRANIŞ DÜZEYİNİ YORDAMA GÜCÜNÜN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.594
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Yeşim KARAÇ ÖCAL , Ebru ARAÇ ILGAR  
AN EXAMINATION BASED ON THE OPINIONS OF STUDENTS HAVING MENTAL AND PHYSICAL PERFORMANCE EDUCATION ON DIGITAL
Issue 18, Pp, 1438-1479

ZİHİNSEL PERFORMANS İLE FİZİKSEL PERFORMANS TEMELLİ EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN DİJİTAL OYUN HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ TEMELİNDE BİR İNCELEME
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.595
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ayşegül AKINCI COŞGUN , Emine BOZKURT  
THE EXAMINATION OF PRE-SCHOOL TEACHERS' PERSPECTIVES ON EDUCATION IN NATURE
Issue 18, Pp, 1480-1498

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN DOĞA EĞİTİMİNE İLİŞKİN BAKIŞLARININ İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.606
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Fatih KIRKBİR , Samet ZENGİN  
INVESTIGATION OF LIFE SATISFACTION AND PSYCHOLOGICAL HEALTH OF UNIVERSITY STUDENTS ACCORDING TO THEIR SPORTS PARTICIPATION EXPERIENCES
Issue 18, Pp, 1499-1512

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SPORA KATILIM DENEYİMLERİNE GÖRE YAŞAM DOYUMU VE PSİKOLOJİK SAĞLAMLIKLARININ İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.612
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mustafa TAHİROĞLU , Yasin ÖZER  
READING STATUS OF STUDENTS LEARNING TO READ AND WRITE THROUGH DISTANCE EDUCATION UNDER THE COVID-19 PANDEMIC CONDITIONS
Issue 18, Pp, 1513-1561

COVİD-19 PANDEMİ KOŞULLARINDA UZAKTAN EĞİTİMLE İLK OKUMA YAZMA ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİN OKUMA DURUMLARI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.582
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hacer Özge BAYDAR ARICAN , Belgin GÖKYÜREK  
THE EFFECT OF MENTAL TRAINING SKILLS ON THE PREDICTION OF ATHLETE STUDENTS’ SPORTS COMMITMENT LEVEL
Issue 18, Pp, 1462-1580

SPORCU ÖĞRENCİLERİN SPORA BAĞLILIK DÜZEYLERİNİN YORDANMASINDA ZİHİNSEL ANTRENMAN BECERİLERİNİN ETKİSİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.592
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Özge ERDURAN TEKİN  
THE MEDIATING ROLE OF COGNITIVE DEFUSION IN THE RELATIONSHIP BETWEEN RUMINATION AND PSYCHOLOGICAL FLEXIBILITY (ACCEPTANCE) OF UNIVERSITY STUDENTS
Issue 18, Pp, 1581-1627

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN RUMİNASYON VE PSİKOLOJİK ESNEKLİKLERİ (KABUL) ARASINDAKİ İLİŞKİDE BİLİŞSEL AYRIŞMANIN ARACI ROLÜ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.605
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

TANER TOPALOĞLU  
MUSIC TEACHER CANDIDATES’ FIELD-RELATED READING AND MUSIC LISTENING HABITS
Issue 18, Pp, 1628-1666

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ALANA YÖNELİK OKUMA VE MÜZİK DİNLEME ALIŞKANLIKLARI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.587
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

ZARİFE TAŞTAN  
PHYSICAL LITERACY AS A PREDICTOR OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS TEACHERS' PSYCHOLOGICAL RESILIENCE
Issue 18, Pp, 1667-1688

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN PSİKOLOJİK SAĞLAMLIKLARININ YORDAYICISI OLARAK ALGILANAN BEDEN OKURYAZARLIĞI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.604
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hatice TÜRE  
FAMILY INVOLVEMENT IN CULTURAL HERITAGE EDUCATION: TEACHERS' AND FAMILIES' VIEWS ON VIRTUAL MUSEUM PRACTICES
Issue 18, Pp, 1689-1756

KÜLTÜREL MİRAS EĞİTİMİNDE AİLE KATILIMI: ÖĞRETMENLERİN VE AİLELERİN SANAL MÜZE UYGULAMALARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.613
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Burak TÜFEKÇİOĞLU , Fatma ALBAYRAK  
STATISTICAL ANALYSIS FROM A PEDAGOGICAL PERSPECTIVE OF HIGH FREQUENCY WORDS IN TURKISH ACADEMIC VOCABULARY
Issue 18, Pp, 1757-1793

TÜRKÇE AKADEMİK SÖZ VARLIĞINDA YÜKSEK SIKLIKTAKİ SÖZCÜKLERİN PEDAGOJİK AÇIDAN İSTATİSTİKSEL ANALİZİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.596
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Sibel Işık Mercan , Yeliz MERCAN, Eylül PEHLIVAN  
EVALUATING THE RELATIONSHIP BETWEEN ADULT’S CLIMATE CHANGE ANXIETY LEVELS AND ECOLOGICAL LIFE APPROACH FROM AN ENVIRONMENTAL EDUCATION PERSPECTIVE
Issue 18, Pp, 1794-1808

ÇEVRE EĞİTİMİNİN ÖNEMİ KAPSAMINDA YETİŞKİNLERİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ ENDİŞE DÜZEYLERİNİN EKOLOJİK YAŞAM TUTUMLARIYLA İLİŞKİSİNE FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN BİR BAKIŞ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.602
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Muharrem Kürşad YANGİL  
A CONTENT ANALYSIS OF ARTICLES IN THE LISTENING SKILL AREA BETWEEN 2008 AND 2020
Issue 18, Pp, 1809-1846

2008-2020 YILLARINDA DİNLEME BECERİSİ ALANINDA YAYIMLANMIŞ MAKALELERE YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.599
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Sami Pektaş , Şeref TAN  
THE EFFECTS OF DIF ON TEST PARAMETERS ESTIMATES, DECISION STUDIES, G AND PHI COEFFICIENTS
Issue 18, Pp, 1847-1863

DİF’İN TEST PARAMETRELERİ KESTİRİMLERİNE, KARAR ÇALIŞMALARINA, G VE PHİ KATSAYILARINA ETKİSİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.616
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

BİRGÜL KÜÇÜK TURGUT , Zekerya AKKUŞ, Figen CEVGER  
EXAMINATION OF THE LITERARY GENRES IN SOCIAL STUDIES TEXTBOOKS IN TERMS OF LEARNING OBJECTIVES, CONTENT AND VALUES
Issue 18, Pp, 1864-1916

SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDA YER ALAN EDEBÎ TÜRLERİN KAZANIM, İÇERİK VE DEĞERLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.615
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Levent Degirmencioglu , Ersin ORHAN  
A NEW APPROACH IN TURKISH MUSIC INSTRUMENT TRAINING: AUGMENTED REALITY TECHNOLOGY
Issue 18, Pp, 1917-1967

TÜRK MÜZİĞİ ÇALGI EĞİTİMİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM: ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK TEKNOLOJİSİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.601
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mehmet Kara , Nuriye Şeyma KARA, Arif ÖZSARI  
ATTITUDE TOWARDS FOOTBALL AND MEANING OF LIFE: RESEARCH ON PROFESSIONAL AND AMATEUR FOOTBALL PLAYER
Issue 18, Pp, 1968-1983


Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.607
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Derya Özlem Yazlık  
USE OF CONCRETE TEACHING MATERIALS IN TEACHING MATHEMATICS: TEXTBOOK ANALYSIS
Issue 18, Pp, 1984-2027

MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE SOMUT ÖĞRETİM MATERYALİ KULLANIMI: DERS KİTABI İNCELEME
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.571
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ayşe Aslı YÜZGENÇ , Mustafa Can KOÇ  
INVESTIGATION OF UNIVERSITY STUDENTS' LEISURE TIME CONSTRAINTS AND SOCIAL MEDIA ADDICTIONS DURING THE COVID-19 PANDEMIC PERIOD
Issue 18, Pp, 2028-2042

COVİD 19 PANDEMİ DÖNEMİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMAN KISITLAMALARI VE SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIKLARININ İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.618
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Serhat YAŞAR , Şerife Dilek BOYACI, Şengül Saime ANAGÜN  
A SCALE ADAPTATION STUDY FOR PRIMARY SCHOOL STUDENTS' PERCEPTIONS OF 21ST CENTURY LEARNING PRACTICES
Issue 18, Pp, 2043-2078

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN 21. YÜZYIL ÖĞRENME DENEYİMLERİ ALGILARINA YÖNELİK BİR ÖLÇEK UYARLAMA ÇALIŞMASI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.589
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hasan Uştu  
BARRIERS AND NEEDS FOR SUCCESSFUL STEM IMPLEMENTATION IN PRIMARY SCHOOLS: A CASE STUDY WITH TURKISH PRIMARY SCHOOL TEACHERS
Issue 18, Pp, 2079-2106

İLKOKULARDA STEM EĞİTİMİNİN UYGULANMASINDA ENGELLER VE İHTİYAÇLAR: SINIF ÖĞRETMENLERİYLE BİR DURUM ÇALIŞMASI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.609
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |