Current Issue


Chief Editor

Prof. Dr. Mesut GÜN, Mersin University, mesutgun07@gmail.com, TURKEY


Editor(s)
Prof. Dr. Suzan CANHASI, Pristine University, suzanacanhasi@hotmail.com, KOSOVO
Prof. Dr. Sevinç ALIYEVA, Azerbaycan Devlet  Üniversitesi, sevincaliyeva2000@gmail.com, AZERBAIJAN
Assoc. Prof. Dr. J. Spencer CLARK, Kansas State University, jspencerclark@k-state.edu, USA
Dr. Rita de Cassia GONÇALVES, Universidade Tuiuti do Parana, rita.goncalves@utp.br, BRASIL

Antalya  2023
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

ABDİL ARI  
INVESTIGATION OF THE CONFIDENCE AND LIFE SATISFACTION LEVELS OF THE ATHLETES IN THE UNIVERSITY WRESTLING TEAMS
Issue 20, Pp, 1-15

ÜNİVERSİTELERİN GÜREŞ TAKIMLARINDA YER ALAN SPORCULARIN ÖZGÜVEN DÜZEYLERİNİN, YAŞAM DOYUMU DÜZEYLERİNE ETKİSİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.646
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Burcu AKKAYA  
SCHOOL PRINCIPALS' EMPOWERING LEADERSHIP BEHAVIORS THE EFFECT OF TEACHERS ON THEIR PROFESSIONAL DEVELOPMENT SELF-EFFICACY
Issue 20, Pp, 16-58

OKUL MÜDÜRLERİNİN GÜÇLENDİRİCİ LİDERLİK DAVRANIŞLARININ ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİM ÖZ YETERLİKLERİNE ETKİSİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.659
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Emine UZUN  
AN ANALYSIS OF SOCIO-SCIENTIFIC TEXTS PREPARED THROUGH CREATIVE WRITING
Issue 20, Pp, 59-96

YARATICI YAZMA İLE OLUŞTURULAN SOSYOBİLİMSEL METİNLERİN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.658
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Zeki Öğdem , Emre Sönmez, Onur Erdoğan  
PROBLEMS AND SOLUTION OFFERS REGARDING THE TEACHING PRACTICE COURSE ACCORDING TO THE OPINIONS OF FACULTY MEMBERS AND TEACHERS
Issue 20, Pp, 97-134

ÖĞRETİM ÜYELERİ VE ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNE İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.675
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ergin ÇETİNER , Muhammed Zahit KAHRAMAN  
ANALYSIS OF HEALTHY LIFESTYLE BEHAVIORS OF ADOLESCENT ATHLETES: THE EXAMPLE OF VAN PROVINCE
Issue 20, Pp, 135-155


Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.672
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

FATMA NUR BÜYÜKBAYRAKTAR  
INVESTIGATION OF PRE-SERVICE SCIENCE TEACHERS' SELF-ASSESSMENTS IN THE CONTEXT OF THEIR ATTITUDES TO GROUP WORK
Issue 20, Pp, 156-185

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ GRUP ÇALIŞMALARINA YÖNELİK ÖZ DEĞERLENDİRMELERİNİN TUTUMLARI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.669
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hilal Kahraman Osman KELEŞ  
TEACHERS' PERCEPTION OF EDUCATION AND TEACHING IN THE CONTEXT OF THE RELATIONSHIP AND DIFFERENCE BETWEEN THESE CONCEPTS
Issue 20, Pp, 186-234

ARALARINDAKİ İLİŞKİ VE FARK BAĞLAMINDA ÖĞRETMENLERİN EĞİTİM-ÖĞRETİM ALGISI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.653
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ayşe Aslı YÜZGENÇ , Hülya Cin, Yağmur Onur  
AN INVESTIGATION OF PERCEIVED HEALTH OUTCOMES IN RECREATION, HAPPINESS AND SELF ESTEEM LEVELS: A CASE OF PHYSICAL ACTIVITY PARTICIPANTS
Issue 20, Pp, 235-249

-
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.657
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

İsmail KOÇ  
A RELATIONAL STUDY ON IMAGERY AND TRACK PERFORMANCE (EXAMPLE OF KIRŞEHİR AHİ EVRAN UNIVERSITY)
Issue 20, Pp, 250-271

İMGELEME İLE PARKUR PERFORMANSI ÜZERİNE İLİŞKİSEL BİR ARAŞTIRMA (KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.656
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mehmet Asma , Kadir Yıldız  
ORIENTEERING AS A SUPPORTIVE EDUCATIONAL TOOL: THE CASE OF MATHEMATICS AND SCIENCE
Issue 20, Pp, 272-300

DESTEKLEYİCİ BİR EĞİTİM ARACI OLARAK ORYANTİRİNG: MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ ÖRNEĞİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.643
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mehmet Celal Varışoğlu , Serdar BAŞUTKU, Şerife KAFALİ  
REFUSAL STRATEGIES OF FOREIGN STUDENTS LEARNING TURKISH AT B1 LEVEL
Issue 20, Pp, 301-332

B1 DÜZEYİNDE TÜRKÇE ÖĞRENEN YABANCI ÖĞRENCİLERİN REDDETME STRATEJİLERİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.650
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Metehan ÇELİK , Münire AKGÜL, Filiz YURTAL  
FAMILY LIFE EXPERIENCES OF HOUSEWIVES DURING COVID 19 PANDEMIC
Issue 20, Pp, 333-358

COVID 19 PANDEMİ SÜRECİNDE EV KADINLARININ AİLE YAŞAM DENEYİMLERİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.625
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Müslüm Akın KUMTEPE  
EXAMINATION OF MARIAN MIEDLAR CELLO SCHOOL 2 METHOD IN TERMS OF ACHIEVEMENTS
Issue 20, Pp, 359-383

MARİAN MİEDLAR ÇELLO OKULU 2 METODUNUN KAZANIMLAR BAKIMINDAN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.662
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Nilüfer Serin  
THE EFFECT OF PHILOSOPHY FOR CHILDREN AND COMMUNITIES (P4C) ON PRE-SERVICE TEACHERS' ATTITUDES TO CRITICAL THINKING AND PERCEPTION OF CRITICAL READING SELF-EFFICACY
Issue 20, Pp, 384-415

ÇOCUKLAR VE TOPLULUKLAR İÇİN FELSEFENİN (P4C) ÖĞRETMEN ADAYLARININ ELEŞTİREL DÜŞÜNME TUTUMUNA VE ELEŞTİREL OKUMA ÖZYETERLİLİK ALGISINA ETKİSİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.651
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Özlem EKİZOĞLU  
INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN STADIUM SECURITY STAFF'S SAFETY AWARENESS, SAFE BEHAVIOR AND WORK MOTIVATIONS
Issue 20, Pp, 416-443

STADYUM GÜVENLİK PERSONELLERİNİN, İŞ GÜVENLİĞİ FARKINDALIĞI, GÜVENLİ DAVRANIŞLARI VE İŞ MOTİVASYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.667
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Pelin İskender KILIÇ  
THE ROLE OF THE LOCAL PRESS IN THE CREATION OF COLLECTIVE MEMORY AND NATIONAL IDENTITY WITH HISTORY EDUCATION POLICIES DURING ATATÜRK’S PERIOD
Issue 20, Pp, 444-480

ATATÜRK DÖNEMİ TARİH EĞİTİMİ POLİTİKALARIYLA KOLEKTİF HAFIZANIN CANLANDIRILMASI VE MİLLİ KİMLİK OLUŞTURMADA YEREL BASININ ROLÜ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.664
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

TARIK DEMİR  
TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE AND CERTIFICATE PROGRAMS AS A SPECIALIZATION
Issue 20, Pp, 481-508

BİR İHTİSAS ALANI OLARAK YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ VE SERTİFİKA PROGRAMLARI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.647
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Vahit ÇİRİŞ  
EXAMINING WHEELCHAIR BASKETBALL PLAYERS’ COPING WITH HUMOR AND BELIEFS IN A JUST WORLD WITH REGARDS TO SOME VARIABLES
Issue 20, Pp, 509-525

TEKERLEKLİ SANDALYE BASKETBOLCULARININ MİZAHLA BAŞ ETME VE ADİL DÜNYA İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.671
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Zekiye Özkan , Mahmut AYAZ, Yusuf ALPDOĞAN  
DEVELOPMENT OF THE SCALE-TEACHER FORM TO EVALUATE THE ATTITUDES OF MIDDLE SCHOOL STUDENTS WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER TOWARDS PHYSICAL EDUCATION
Issue 20, Pp, 526-542

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ ÖĞRETMEN FORMU İLE DEĞERLENDİRİLME ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.670
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Kenan Demir  
TEACHING METHODS-TECHNIQUES, COURSE MATERIALS AND ASSESSMENT TOOLS USED BY HIGH SCHOOL TEACHERS IN THEIR LESSONS
Issue 20, Pp, 543-588

LİSE ÖĞRETMENLERİNİN DERSLERİNDE KULLANDIKLARI ÖĞRETİM YÖNTEM-TEKNİKLERİ, DERS MATERYALLERİ ve ÖLÇME ARAÇLARI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.654
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Nalan OKAN AKIN  
USING PAPER DOLLS IN EDUCATION OF PAPER ARTS AND VISUAL ARTS
Issue 20, Pp, 589-618

KÂĞIT BEBEKLERİN KÂĞIT SANATLARI İLE GÖRSEL SANAT EĞİTİMİNDE KULLANILMASI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.648
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Tülay Sarar Kuzu  
THE PROBLEM OF NAMING, DEFINING, AND TEACHING OF FIGURES OF SPEECH: METAPHOR, SIMILE, METONYMY
Issue 20, Pp, 619-630

SÖZ FİGÜRÜ TERİMLERİNİN ADLANDIRMA TANIMLANMA VE ÖĞRETİMİ SORUNU
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.674
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Didem Türkoğlu , Adalet Kandır  
ADAPTATION STUDY OF PRIMARY MEASURES OF MUSIC AUDIATION (PMMA) FOR 48-72 MONTHS-OLD TURKISH CHILDREN
Issue 20, Pp, 631-664

“İLK DÜZEY MÜZİK DUYUMSAMA TESTİ (PRIMARY MEASURES OF MUSIC AUDATIONPMMA)”NİN 48-72 AYLIK TÜRK ÇOCUKLARI İÇİN UYARLAMA ÇALIŞMASI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.477
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Betül KARAGÖZ DURSUN , Yusuf FİDAN  
THE LEVELS OF ANXIETY TOWARDS TEACHING PROFESSION OF UNDERGRADUATE STUDENTS WHO GET OCCUPATIONAL MUSIC EDUCATION
Issue 20, Pp, 665-692

MESLEKİ MÜZİK EĞİTİMİ ALAN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK KAYGI DÜZEYLERİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.676
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Fuat Uzun  
THE EFFECTS OF LEADERSHIP IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS MANAGEMENT ON EMPLOYEE PERFORMANCE
Issue 20, Pp, 693-724


Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.652
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |