Chief Editor(s)


Chief Editor(s)

Prof. Dr. Kadir ULUSOY


Editor(s)

Antalya  2016
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Binnaz KIRAN , Duygu AKÇAY ÖZCAN  
INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN COGNITIVE FLEXIBILITY AND SELF-EFFICACY OF ADOLESCENTS

 1, Pp,1-8

ERGENLERİN BİLİŞSEL ESNEKLİK DÜZEYLERİ İLE ÖZYETERLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ1

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Sefa Salih AYDEMİR  
27 MAYIS 1960 ASKERİ DARBESİNE GİDEN SÜREÇTE ÜNİVERSİTE’NİN ETKİSİ

 1, Pp,9-22

UNIVERSITY'S ROLE IN THE PROCESS OF MAY 27TH, 1960 MILITARY COUP

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Sezai ÖZTAŞ  
THE ESTABLISHMENT OF THE TURKISH GRAND NATIONAL ASSEMBLY AND ITS EARLIER EFFORTS UNTIL THE FORMATION OF GOVERNMENT

 1, Pp,23-32

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ'NİN AÇILIŞI VE HÜKÜMET KURULANA KADAR İLK ÇALIŞMALARI

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Tolga TOPCUBAŞI  
THE ACTIVITIES THAT CAN BE CONDUCTED WITH STUDENT FOR THE RESPECT TO DIFFERENCES EDUCATION IN ORDER TO ORGANIZE THE LEARNING ENVIRONMENT

 1, Pp,33-45

FARKLILIKLARA SAYGI EĞİTİMİNDE ÖĞRENME ORTAMININ DÜZENLENMESİ VE ÖĞRENCİLERLE YÜRÜTÜLEBİLECEK ETKİNLİKLER

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Sefa Salih AYDEMİR  
CUMHURİYET, MİLLİYET VE TERCÜMAN GAZETELERİNİN 1960–1980 ARASI ÖĞRENCİ OLAYLARINA YAKLAŞIMLARI

 1, Pp,46-59

THE APPROACHES OF THE NEWSPAPERS CUMHURİYET, MİLLİYET AND TERCÜMAN TOWARDS 1960-1980 STUDENT UPHEAVALS

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |