Chief Editor(s)


Chief Editor(s)
Prof. Dr. Kadir ULUSOY
Editor(s)

Antalya  2018
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Birgül ÇİÇEK , Zeynep ÇOPUR  
THE ATTITUDES OF INDIVIDUALS TOWARDS WOMEN’S WORKING AND GENDER ROLES

 4, Pp,1-21

BİREYLERİN KADINLARIN ÇALIŞMASINA VE TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Perihan ÜNÜVAR , Fatma ÇALIŞANDEMİR, Özlem TAGAY  
PROFESSIONAL SOLIDARITY IN SOCIAL MEDIA: PROFESSIONAL ASSISTANCE FOR PRESCHOOL TEACHERS

 4, Pp,22-32

SOSYAL MEDYADA MESLEKİ DAYANIŞMA: OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ YARDIM TALEPLERİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Mine CAN  
EXAMINATION OF EDGE DECORATIONS MADE WITH CORDONES IN OTTOMAN EMPIRE PERIOD

 4, Pp,33-43

OSMANLI İMPARATORLUĞU DÖNEMİ İŞLEMELERİNDE KORDONLA YAPILAN KENAR SÜSLEMELERİNİN İNCELENMESİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Esra YAKUT  
A SUPREME BOARD PERFORMED WORKS UNDER ISTANBUL GOVERNMENT DURING ARMISTICE PERIOD: DARÜ’L-HİKMETİ’L-İSLÂMİYYE

 4, Pp,44-56

MÜTAREKE DÖNEMİNDE İSTANBUL HÜKÜMETİ’NE BAĞLI ÇALIŞMALAR YÜRÜTEN BİR ÜST KURUL: DARÜ’L-HİKMETİ’L-İSLÂMİYYE

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Ömür KIZIL  
THE EFFECT OF THE USAGE OF HISTORICAL PROOF ANALYSIS ON 7TH GRADE STUDENT'S ACADEMIC ACHIEVEMENT IN SOCIAL STUDIES COURSE

 4, Pp,57-73

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE TARİHSEL KANIT ANALİZİ KULLANIMININ 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Tuğba ÖZDEMİR , Mehmet Ali ÇAKMAK  
MIDDLE SCHOOL STUDENTS HISTORY OF TURKISH CULTURE IN TERMS OF CARPET AND RUG MOTIFS LANGUAGE ABOUT VIEWS- PAZIRIK CARPET EXAMPLE-

 4, Pp,74-98

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TÜRK KÜLTÜR TARİHİ AÇISINDAN HALI VE KİLİM MOTİFLERİNİN DİLİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -PAZIRIK HALISI ÖRNEĞİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |