Chief Editor(s)


Chief Editor(s)

Prof. Dr. Kadir ULUSOY, Mersin University, ulusoykadir@gmail.com, TURKEY

Prof. Dr. Emre ÜNAL, Niğde Ömer Halisdemir University, dr.emreunal@gmail.com, TURKEY


Editor(s)

Antalya  2020
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Akif Pamuk , Yavuz Yaşar  
REGGIO EMILIA APPROACH IN HISTORY CLASS; ACTION RESEARCH

 11, Pp,1862-1915

TARIH DERSINDE REGGIO EMILIA YAKLAŞIMI; EYLEM ARAŞTIRMASI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.282
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Ayşe Dilşad Yakut , Savaş Akgül, Adeviye Tuğba Tuncer  
TEACHERS’ PERCEPTIONS OF STUDENTS WITH ADDITIONAL SUPPORT NEEDS

 11, Pp,1916-1953

ÖĞRETMENLERİN DESTEĞE İHTİYACI OLAN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK ALGILARI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.260
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Berkan BOZDAĞ Fatih DİNÇ, Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi,  
THE PERCEPTIONS OF PHYSICAL EDUCATION TEACHER CANDIDATES TOWARDS THE CONCEPT OF DISTANCE EDUCATION IN THE COVID-19 PROCESS: A METAPHOR STUDY

 11, Pp,1954-1980

COVID-19 SÜRECİNDE BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ ADAYLARININ UZAKTAN EĞİTİM KAVRAMINA YÖNELİK ALGILARI: BİR METAFOR ÇALIŞMASI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.278
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Binaz BOZKUR  
DEVELOPING INTERNALIZED SEXISM SCALE FOR WOMEN: A VALIDITY AND RELIABILITY STUDY

 11, Pp,1981-2028

KADINLARDA İÇSELLEŞTİRİLMİŞ CİNSİYETÇİLİK ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.289
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Canan Tunç Şahin  
DETERMINING THE TEACHING AND LEARNING CONCEPTION OF SOCIAL STUDIES TEACHERS

 11, Pp,2029-2068

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETME ÖĞRENME ANLAYIŞLARININ BELİRLENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.291
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Cennet ŞANLI , Injeong JO  
EXAMINING PRESERVICE GEOGRAPHY TEACHERS’ DISPOSITIONS TO TEACH SPATIAL THINKING SKILLS

 11, Pp,2069-2102

COĞRAFYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ MEKÂNSAL DÜŞÜNME BECERİSİNİ ÖĞRETMEYE YÖNELİK EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.240
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Ergün AKGÜN , Meltem Özmutlu  
MODELLING AND ESTIMATION OF ACADEMIC SUCCESS OF PROSPECTIVE TEACHERS WITH DISTANCE LEARNING COURSES

 11, Pp,2103-2131

UZAKTAN EĞİTİMLE ALINAN DERSLER İLE ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK BAŞARISININ MODELLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.290
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Fatih BOZBAYINDIR , Mevlüt KARA, Sedat ALEV  
A PRACTICE FOR DISADVANTAGED STUDENTS IN TURKEY: THE PRIMARY SCHOOL EDUCATION PROGRAM (PSEP)

 11, Pp,2132-2185

TÜRKİYE’DE DEZAVANTAJLI ÖĞRENCİLERE YÖNELİK BİR UYGULAMA: İLKOKULLARDA YETİŞTİRME PROGRAMI (İYEP)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.235
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Fatih ÖZDEMİR , Şahin ORUÇ  
EXAMINATION OF REFLECTIVE THINKING TENDENCIES OF SOCIAL STUDIES TEACHERS IN TERMS OF SOME VARIABLES

 11, Pp,2186-2223

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ YANSITICI DÜŞÜNME EĞİLİMLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.252
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Filiz Aydemir , Ümit DENİZ  
INVESTIGATION OF PRE-SCHOOL TEACHERS IN TERMS OF THEIR COMPLIANCE WITH PLANNING AND DEVELOPMENTALLY APPROPRIATENESS OF CHILDREN

 11, Pp,2224-2275

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF İÇİ UYGULAMALARININ PLANLAMALARA VE ÇOCUKLARIN GELİŞİMLERİNE UYGUNLUĞU AÇISINDAN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.257
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Gürol YOKUŞ  
IDENTIFYING PRE-SERVICE TEACHERS’ CRITICAL PEDAGOGY LEVELS AND EXPLORING THEIR PERSPECTIVES OF CRITICAL PEDAGOGY: AN EXPLANATORY MIXED METHOD STUDY

 11, Pp,2276-2315

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ELEŞTİREL PEDAGOJİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ VE ELEŞTİREL PEDAGOJİYE YAKLAŞIMLARININ KEŞFEDİLMESİ: AÇIKLAYICI KARMA DESEN ARAŞTIRMASI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.307
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

HACI AHMET PEKEL , Latif AYDOS, Ahmet UZUN, Mustafa Sabır BOZOĞLU, Mehmet DEMİREL  
THE EFFECT OF ZUMBA AND REFORMER EXERCISES ON FEMALE BODY COMPOSITION

 11, Pp,2316-2339

KADINLARDA ZUMBA VE REFORMER EGZERSİZLERİNİN VÜCUT KOMPOZİSYONU ÜZERİNE ETKİSİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.279
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Mustafa GÜLER , Burhan ÇAPRİ  
ANALYSIS OF JOB SATISFACTION OF HOME TEACHERS IN TERMS OF LIFE SATISFACTION, WORK ENGAGEMENT AND SOCIO-DEMOGRAPHIC VARIABLES

 11, Pp,2340-2377

EVDE EĞİTİM HİZMETİ SUNAN ÖĞRETMENLERİN İŞ DOYUMLARININ YAŞAM DOYUMU, İŞLE BÜTÜNLEŞME VE SOSYO-DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.277
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Osman OKUMUŞ  
AN INVESTIGATION OF FACTORS THAT CAUSED THE INDIVIDUALS’ INTEREST IN HISTORY AFTER THEIR HIGH SCHOOL EDUCATION

 11, Pp,2378-2422

TARİHE LİSE ÖĞRENİMİNDEN SONRA İLGİ DUYAN BİREYLERİN TARİHE İLGİ DUYMASINA VESİLE OLAN ETKENLERİN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.194
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Semih UÇAR , Serdal SEVEN  
INVESTIGATION OF THE ATTITUDES OF STAFF, OTHER THAN EDUCATORS WORKING IN PRESCHOOL EDUCATION INSTUTIONS TOWARDS INCLUSION

 11, Pp,2423-2455

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA ÇALIŞAN EĞİTİMCİLER DIŞINDAKİ DİĞER PERSONELLERİN KAYNAŞTIRMAYA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.233
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Taner Çifçi , Yasin TAÇYILDIZ  
GEOGRAPHY EDUCATION IN SOCIAL STUDIES COURSES: EVALUATION OF TEACHER VIEWS

 11, Pp,2456-2485

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE COĞRAFYA ÖĞRETİMİ: ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.292
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |