Chief Editor(s)

Prof. Dr. Emre ÜNAL, Niğde Ömer Halisdemir University, dr.emreunal@gmail.com, TURKEY

Assoc. Prof. Dr. Veli TOPTAŞ, Kırıkkale University, vtoptas@gmail.com, TURKEY


Chief Editor(s)
Prof. Dr. Emre ÜNAL
Assoc. Prof. Dr. Veli TOPTAŞ

Editor(s)

Antalya  2020
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Erhan YAYLAK , Sanem TABAK  
THE PLACE OF ROOT VALUES IN SOCIAL STUDIES TEXTBOOK

 8, Pp,1-51

.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.58
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

MUSTAFA GÜÇLÜ , Emre TOPRAK, Sümeyye DERİN  
CHARACTERISTICS TO BE POSSESSED BY A QUALIFIED STUDENT: VALUES OR SKILLS?

 8, Pp,52-108

NİTELİKLİ ÖĞRENCİNİN SAHİP OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER: DEĞERLER Mİ? BECERİLER Mİ?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.85
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Sevilay ŞAHİN  
PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITIES FOR TEACHERS: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES

 8, Pp,109-143

.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.64
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Osman Sabancı , Cemil Cahit YEŞİLBURSA  
SOCIAL STUDIES AS SOCIAL SCIENCES: PERSPECTIVES OF PRE-SERVICE SOCIAL STUDIES TEACHERS ON ANTHROPOLOGY

 8, Pp,144-215

Sosyal Bilimler Olarak Sosyal Bilgiler: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Antropolojiye Yönelik Bakış Açıları
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.63
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Fitnat GÜRGİL  
EFFECT OF GRAPHIC ORGANIZER USE IN SOCIAL STUDIES ON STUDENTS' ACADEMIC ACHIEVEMENT

 8, Pp,216-253

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE GRAFİK DÜZENLEYİCİ KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.14
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Bora Bayram , Kürşad KARA  
EXAMINATION OF TEXTS IN SECONDARY SCHOOL TURKISH LANGUAGE TEXTBOOKS IN TERMS OF GENRE

 8, Pp,254-269

ORTAOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA YER ALAN METİNLERİN TÜR ÖZELLİKLERİNE GÖRE İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.68
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Gökçe ÖZDEMİR  
THE EFFECT OF SOCIAL INTELLIGENCE LEVELS OF SCHOOL PRINCIPALS ON THEIR LEADERSHIP BEHAVIOURS: A MIXED METHOD RESEARCH

 8, Pp,270-300

SOSYAL ZEKÂNIN OKUL MÜDÜRLERİNİN LİDERLİK DAVRANIŞINA ETKİSİ: BİR KARMA YÖNTEM ARAŞTIRMASI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.59
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Servet Üztemur  
CONCEPTION OF HISTORY THROUGH DRAWINGS: PROSPECTIVE SOCIAL STUDIES TEACHERS’ CONCEPTIONS OF HISTORY

 8, Pp,301-339

ÇİZİMLER ARACILIĞIYLA ZİHİNLERDEKİ TARİH İMAJI: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ TARİH ALGILARI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.86
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

İrfan Nihan DEMİREL , Gökçe ARİFOĞLU  
ACADEMICIANS’ PREFERENCES OF CLOTHING COLOUR AT WORK

 8, Pp,340-380

,
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.118
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Murat İNCE .  
PRESCHOOL TEACHERS’ OPINIONS REGARDING IN-SERVICE TRAINING NEEDS: A PHENOMENOLOGICAL RESEARCH

 8, Pp,381-417

.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.82
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Suat POLAT  
EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PROSPECTIVE TEACHERS’ CULTURAL INTELLIGENCE LEVELS AND ATTITUDES TOWARDS CULTURAL HERITAGE

 8, Pp,418-467

ÖĞRETMEN ADAYLARININ KÜLTÜREL ZEKÂ DÜZEYLERİ İLE KÜLTÜREL MİRASA YÖNELİK TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.89
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

NURİ BERK GÜNGÖR , Okan Burçak ÇELİK  
THE EFFECT OF ATTITUDE TOWARDS SPORT OF SPORTS SCIENCE FACULTY STUDENTS ON MENTAL WELL-BEING

 8, Pp,468-493

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SPORA YÖNELİK TUTUMUNUN MENTAL İYİ OLUŞA ETKİSİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.79
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Mustafa ÖZGENEL , Mehmet Hilmi KOÇ  
AN INVESTIGATION ON THE RELATIONSHIP BETWEEN TEACHERS' OCCUPATIONAL COMMITMENT AND SCHOOL EFFECTIVENESS

 8, Pp,494-530

Öğretmenlerin Mesleki Bağlılıkları ile Okul Etkililiği Arasındaki İlişki Üzerine Bir İnceleme
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.77
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |