Chief Editor(s)


Chief Editor(s)
Prof. Dr. Kadir ULUSOY, Mersin University, ulusoykadir@gmail.com, TURKEY
Prof. Dr. Emre ÜNAL, Niğde Ömer Halisdemir University, dr.emreunal@gmail.com, TURKEY

Editor(s)
Prof. Dr. Suzan CANHASI, Pristine University, suzanacanhasi@hotmail.com, KOSOVO
Prof. Dr. Sevinç ALIYEVA, Azerbaycan Devlet  Üniversitesi, sevincaliyeva2000@gmail.com, AZERBAIJAN
Assoc. Prof. Dr. J. Spencer CLARK, Kansas State University, jspencerclark@k-state.edu, USA
Dr. Rita de Cassia GONÇALVES, Universidade Tuiuti do Parana, rita.goncalves@utp.br, BRASIL

Antalya  2022
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Birsen KARATEPE , Eyyüp ÖZKAMALI  
EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE PROFESSIONAL SATISFACTION OF PSYCHOLOGICAL COUNSELORS AND INTOLERANCE TO UNCERTAINTY, COGNITIVE FLEXIBILITY LEVELS AND COPING WITH STRESS

 19, Pp,2107-2132

PSİKOLOJİK DANIŞMANLARIN MESLEKİ DOYUMLARI İLE BELİRSİZLİĞE TAHAMMÜLSÜZLÜK, BİLİŞSEL ESNEKLİK DÜZEYLERİ VE STRESLE BAŞA ÇIKMA ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.626
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Ceyhun SERVİ  
LANGUAGE FEATURES OF TURKISH SPEAKING CHILDREN WITH AUTISM

 19, Pp,2133-2166

TÜRKÇE KONUŞAN OTİZMLİ ÇOCUKLARIN DİL ÖZELLİKLERİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.628
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Çiğdem ÖNER , Engin Işık ABANOZ, Zübeyde CANKURTARAN  
RELATIONSHIPS OF COMMITMENT, PSYCHOLOGICAL PERFORMANCE, PSYCHOLOGICAL FLEXIBILITY: AN EXAMPLE OF TAEKWONDO ATHLETES

 19, Pp,2167-2213

BAĞLILIK, PSİKOLOJİK PERFORMANS, PSİKOLOJİK ESNEKLİK İLİŞKİLERİ: TAEKWONDO SPORCULARI ÖRNEĞİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.627
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Hatice YILDIZ , Ebru BOZPOLAT, Esin HAZAR  
FEEDBACK LITERACY SCALE: A STUDY OF VALIDATION AND RELIABILITY

 19, Pp,2214-2249

GERİ BİLDİRİM OKURYAZARLIĞI ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.624
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Ebru Güveli , Kübra ABDİOĞLU  
INVESTIGATION OF TEACHING THE SUBJECT OF QUADRİLATERALS WITH A DIALOGICAL APPROACH

 19, Pp,2250-2295

DİYALOJİK YAKLAŞIMLA DÖRTGENLER KONUSUNUN ÖĞRETİMİNİN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.637
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

meliha köse  
FACTORS THAT REDUCE MOTIVATION TO LEARN HISTORY ACCORDING TO HIGH SCHOOL STUDENTS AND SOLUTION SUGGESTIONS

 19, Pp,2296-2356

LİSE ÖĞRENCİLERİNE GÖRE TARİH ÖĞRENME MOTİVASYONUNU AZALTAN FAKTÖRLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.640
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Mustafa AKTURFAN , Yusuf ER  
THE EFFECT OF GASTRONOMIC PRODUCTS ON THE SELECTION OF RECREATION CENTER: THE CASE OF KARAMAN ZEYVE BAZAAR

 19, Pp,2357-2374

GASTRONOMİK ÜRÜNLERİN REKREASYON MERKEZİ SEÇİMİNE OLAN ETKİSİ: KARAMAN ZEYVE PAZARI ÖRNEĞİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.635
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Nesip DEMİRBİLEK , Ferhat HAN, Fulya ATİLA  
EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE DECISION-MAKING STYLES AND TIME MANAGEMENT SKILLS OF SCHOOL MANAGERS

 19, Pp,2375-2388

OKUL YÖNETİCİLERİNİN KARAR VERME STİLLERİ İLE ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.619
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Tuncay ÖKTEM -  
THE EFFECT OF UNIVERSITY STUDENTS' ATTITUDES TOWARDS SPORTS ON THEIR HAPPINESS LEVELS

 19, Pp,2389-2398

THE EFFECT OF UNIVERSITY STUDENTS' ATTITUDES TOWARDS SPORTS ON THEIR HAPPINESS LEVELS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.622
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Yıldız MUTLU YILDIZ  
A PHENOMENOLOGICAL STUDY ON THE MEANING OF THE MUSIC TEACHING PROFESSION

 19, Pp,2399-2440

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ MESLEĞİNİN ANLAMINA YÖNELİK FENOMENOLOJİK BİR ÇALIŞMA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.629
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Zehra Esra KETENOĞLU KAYABAŞI , Hayati AKYOL  
ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS' PRACTICES REGARDING READING DIFFICULTIES

 19, Pp,2441-2459

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN OKUMA GÜÇLÜKLERİNE İLİŞKİN UYGULAMALARI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.620
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

EMİNE GÖZEL  
MATHEMATICS ANXIETY BY GENDER: A META-ANALYSIS STUDY

 19, Pp,2460-2505

CİNSİYETE GÖRE MATEMATİK KAYGISI: BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.603
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Ruhi ÇAY , İrfan Nihan DEMİREL  
INTERDISCIPLINARY ART PRACTICES IN DRAWING EDUCATION

 19, Pp,2506-2525

DESEN ÖĞRETİMİNDE DİSİPLİNLERARASI SANAT UYGULAMALARI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.642
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Cansev OKUTKAN  
INVESTIGATION OF METACOGNITIVE READING STRATEGIES USED BY STUDENTS OF TECHNICAL VOCATIONAL SCHOOLS OF HIGHER EDUCATION

 19, Pp,2526-2553

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN KULLANDIKLARI ÜSTBİLİŞSEL OKUMA STRATEJİLERİNİN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.621
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |