Chief Editor(s)

Prof. Dr. Emre ÜNAL, Niğde Ömer Halisdemir University, dr.emreunal@gmail.com, TURKEY

Assoc. Prof. Dr. Veli TOPTAŞ, Kırıkkale University, vtoptas@gmail.com, TURKEY


Chief Editor(s)
Prof. Dr. Emre ÜNAL
Assoc. Prof. Dr. Veli TOPTAŞ

Editor(s)

Antalya  2020
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Cem Gencoglu  
FORGIVENESS AND RESILIENCE AS PREDICTORS OF HAPPINESS AMONG PRESERVICE SCHOOL COUNSELORS

 9, Pp,531-560

OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANI ADAYLARINDA MUTLULUĞUN YORDAYICISI OLARAK AFFETME VE PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.149
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Emrah AYKORA , Sinan UĞRAŞ  
INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ATTITUDE AGAINST EXTRACURRICULAR SPORT ACTIVITIES AND LEVELS OF ATTACHMENT TO SCHOOL OF HIGH SCHOOL STUDENTS WITH STRUCTURAL EQUATION MODEL

 9, Pp,561-592

LİSE ÖĞRENİMİ GÖREN ÖĞRENCİLERİN DERS DIŞI SPORTİF ETKİNLİKLERE KARŞI TUTUMLARI VE OKULA BAĞLANMA DÜZEYLERİ İLE İLİŞKİSİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.117
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Halil İbrahim HASESKİ  
FACTORS THAT AFFECT THE LIFELONG LEARNING OF OLDER MALE INDIVIDUALS: A CASE OF DEMIRCI IN TURKEY

 9, Pp,593-641

YAŞLI ERKEK BİREYLERİN YAŞAMBOYU ÖĞRENME SÜREÇLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: TÜRKİYE’DE DEMİRCİ İLÇESİ ÖRNEĞİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.67
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Evrim EROL  
RELATIONSHIPS BETWEEN PERCEPTION OF ORGANIZATIONAL POLITICS AND ORGANIZATIONAL CYNICISM LEVELS OF RESEARCH ASSISTANTS WORKING IN EDUCATION FACULTIES

 9, Pp,642-697

EĞİTİM FAKÜLTELERİNDE ÇALIŞAN ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN ÖRGÜTSEL POLİTİKA ALGILARI VE ÖRGÜTSEL SİNİZM SEVİYELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.165
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Serpil UMUZDAŞ -  
THE RELATIONSHIP BETWEEN MUSIC TEACHERS' WORK MOTIVATION AND JOB SATISFACTION

 9, Pp,698-744

MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN İŞ MOTİVASYONLARI İLE İŞ DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.125
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Efecan Karagöl  
THE EFFECTS OF VOCABULARY NOTEBOOK STRATEGY ON THE TEACHING OF VOCABULARY IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE

 9, Pp,745-778

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KELİME DEFTERİ STRATEJİSİNİN SÖZ VARLIĞI ÖĞRETİMİNE ETKİSİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.147
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Funda Coşkun  
THE ASSOCIATION BETWEEN SWIMMING EDUCATION-RELATED ANTHROPOMETRIC VARIABLES AND COMPETITIVE ANXIETY AMONG TURKISH ELITE STUDENT ATHLETES

 9, Pp,779-792


Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.148
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Hülya ÇERMİK  
FROM THE PERSPECTIVES OF HIGH SCHOOL STUDENTS: DIFFICULTIES IN THE PROCESS OF LEARNING PHYSICS

 9, Pp,793-822

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN PENCERESİNDEN: FİZİK DERSİ ÖĞRENME SÜRECİNDE YAŞANAN ZORLUKLAR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.144
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Mehmet Hilmi KOÇ  
INVESTIGATION OF GRADE TEACHERS' BOARD MEETINGS HELD BY CLASS TEACHERS

 9, Pp,823-861

SINIF ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN YAPILAN ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTILARININ İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.76
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Mustafa Can KOÇ  
THE ROLE OF LEISURE MOTIVATION ON SOCIALIZATION

 9, Pp,862-887

SERBEST ZAMAN MOTİVASYONUNUN SOSYALLEŞME ÜZERİNDEKİ ROLÜ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.167
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Okan Burçak Çelik , Nuri Berk Güngör  
THE EFFECTS OF THE MENTAL TRAINING SKILLS ON THE PREDICTION OF THE SPORTS SCIENCES FACULTY STUDENTS' ANXIETY LEVELS

 9, Pp,888-929

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN KAYGI DÜZEYLERİNİN YORDANMASINDA ZİHİNSEL ANTRENMAN BECERİLERİNİN ETKİSİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.153
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Seda GÜNDÜZALP , Gönül ŞENER  
A QUALITATIVE RESEARCH ON THE PERCEPTION OF SUBJECT VITALITY OF TEACHER CANDIDATES

 9, Pp,930-961

A QUALITATIVE RESEARCH ON THE PERCEPTION OF SUBJECT VITALITY OF TEACHER CANDIDATES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.126
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Serkan SAY , Fatih Serdar YILDIRIM  
ANALYSIS OF THE EFFECT OF WEB 2.0 TOOLS ON PRE-SERVICE CLASSROOM TEACHERS' SCIENCE TEACHING SELF-EFFICACY BELIEFS AND ATTITUDES TOWARDS SCIENCE TEACHING

 9, Pp,962-977

ANALYSIS OF THE EFFECT OF WEB 2.0 TOOLS ON PRE-SERVICE CLASSROOM TEACHERS' SCIENCE TEACHING SELF-EFFICACY BELIEFS AND ATTITUDES TOWARDS SCIENCE TEACHING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.156
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Tahsin FIRAT  
PRESCHOOLERS’ SOCIAL ACCEPTANCE TOWARDS PEERS WITH DISABILITIES: REFLECTIONS FROM AN ACTIVITY-BASED INTERACTION PROGRAM

 9, Pp,978-1014

OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARININ ENGELLİ OLAN AKRANLARINA YÖNELİK SOSYAL KABULLERİ: ETKİNLİKLERE DAYALI BİR ETKİLEŞİM PROGRAMINDAN YANSIMALAR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.60
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Servet REYHAN , Caner ÖZGEN  
I AM A GOOD STUDENT BECAUSE I LOVE THE CITY I STUDY IN: IDENTIFYING THE RELATIONSHIPS BETWEEN EXTERNAL PRESTIGE, CITY ATTACHMENT AND ACADEMIC SELF-EFFICACY PERCEIVED BY HIGHER EDUCATION STUDENTS

 9, Pp,1015-1040

İYİ BİR ÖĞRENCİYİM ÇÜNKÜ OKUDUĞUM ŞEHRİ SEVİYORUM: YÜKSEKÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİNİN ALGILADIKLARI DIŞ PRESTİJ, ŞEHİR BAĞLILIĞI VE AKADEMİK ÖZ YETERLİLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN TESPİT EDİLMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.160
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

BURCU KALKANOĞLU  
THE STUDENT OPINIONS REGARDING THE PIANO TRAINING METHODS: THE SAMPLE OF TRABZON UNIVERSITY STATE CONSERVATORY

 9, Pp,1041-1068

PİYANO ÇALIŞMA YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERi: TRABZON ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI ÖRNEĞİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.127
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

ÖZLEM BEKTAŞ  
SCENARIO BASED LEARNING IN DEVELOPING PROFESSIONAL COMPETENCES OF SOCIAL STUDIES PRE SERVICE TEACHERS

 9, Pp,1069-1125

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ YETERLİLİKLERİNİ GELİŞTİRMEDE SENARYO TEMELLİ ÖĞRENME
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.173
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Fatma Betül ŞENOL , Münevver CAN YAŞAR  
CHANGE IN SENTIMENTS, ATTITUDES AND CONCERNS TOWARDS INCLUSIVE EDUCATION: A PERSPECTIVE FROM OF PRESERVICE PRESCHOOL TEACHERS

 9, Pp,1126-1144

CHANGE IN SENTIMENTS, ATTITUDES AND CONCERNS TOWARDS INCLUSIVE EDUCATION: A PERSPECTIVE FROM OF PRESERVICE PRESCHOOL TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.121
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |