Chief Editor(s)


Chief Editor(s)
Prof. Dr. Emre ÜNAL, Niğde Ömer Halisdemir University, dr.emreunal@gmail.com, TURKEY
Editor(s)

Antalya  2020
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Alper Murat ÖZDEMİR  
INVESTIGATION OF PRIMARY SCHOOL CANDIDATES’ VIEWS ON BIODIVERSITY

 10, Pp,1145-1165

İLKOKUL ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİYOÇEŞİTLİLİK İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.247
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Barış DERİNCE , Mehmet GÜLLÜ  
INVESTIGATION OF THE ORIENTEERING ATHLETES’ DEPENDENCE ON NATURE: A MIXED A METHODS STUDYINVESTIGATION OF THE ORIENTEERING ATHLETES’ DEPENDENCE ON NATURE: A MIXED A METHODS STUDY

 10, Pp,1166-1212

ORYANTİRİNG SPORCULARININ DOĞAYA BAĞLILIKLARININ İNCELENMESİ: KARMA ARAŞTIRMA YÖNTEMİ ÇALIŞMASI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.158
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Yunus Akan  
FRIENDSHIP JEALOUSY AND SELF-EFFICACY AS PREDICTORS OF SELF-ESTEEM IN ADOLESCENTS: A RESEARCH ON SECONDARY AND HIGH SCHOOL STUDENTS

 10, Pp,1213-1241

ERGENLERDE BENLİK SAYGISININ YORDAYICILARI OLARAK ARKADAŞ KISKANÇLIĞI VE ÖZ-YETERLİK: ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.230
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Fatih KAYAALP , Ufuk ŞİMŞEK  
(DO) SPOKEN WORDS FLY AND WRITTEN WORDS REMAIN (?) AN ANALYSIS ON THE IMPACTS OF USING WRITING-TO-LEARN ACTIVITIES IN THE SOCIAL STUDIES CLASS ON COGNITIVE LEARNING AND STUDENTS’ VIEWS

 10, Pp,1242-1314

SÖZ UÇAR, YAZI KALIR (MI)? SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE ÖĞRENME AMAÇLI YAZMA ETKİNLİKLERİNİ KULLANMANIN BİLİŞSEL ÖĞRENMELERE ETKİSİ VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNE YANSIMASI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.232
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Servet ATİK  
ANALYSIS OF THE RELATIONSHIPS BETWEEN INTRINSIC MOTIVATION, SELF-EFFICACY FOR TEACHING, ATTITUDE TOWARDS THE TEACHING PROFESSION AND PUPIL CONTROL IDEOLOGIES

 10, Pp,1315-1346

İÇSEL MOTİVASYON, ÖĞRETMENLİK ÖZ YETERLİK, ÖĞRETMENLİĞE YÖNELİK TUTUM VE ÖĞRENCİ KONTROL İDEOLOJİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN ANALİZİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.238
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Tuncay Oral  
MEDIATING ROLE OF SOCIAL INTELLIGENCE IN THE RELATIONSHIP BETWEEN INTERPERSONAL NEGATIVE PROBLEM SOLVING AND INTERPERSONAL RUMINATION IN UNIVERSITY STUDENTS

 10, Pp,1347-1381

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE KİŞİLERARASI OLUMSUZ PROBLEM ÇÖZME VE KİŞİLERARASI RUMİNASYON ARASINDAKİ İLİŞKİDE SOSYAL ZEKANIN ARACI ROLÜ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.198
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Ersin YAĞAN  
WAR, REFUGEES AND SYRIANS THROUGH THE EYES OF SCHOOL OF PRINCIPALS: A METAPHOR ANALYSIS

 10, Pp,1382-1436

OKUL MÜDÜRLERİNİN GÖZÜNDEN SAVAŞ, MÜLTECİ VE SURİYELİLER: METAFORİK BİR ANALİZ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.196
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Tuğba Cevriye ÖZKARAL  
ANALYSIS OF SOCIAL STUDIES CURRICULA IN TURKEY AND MANITOBA

 10, Pp,1437-1471

TÜRKİYE VE MANİTOBA SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMLARININ İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.236
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Fazilet Karakuş , Halil BOLAT  
PERCEPTIONS OF GIFTED AND TALENTED STUDENTS’ ABOUT THEIR PROJECT PERFORMANCE AND CREATIVE THINKING

 10, Pp,1472-1509

ÜSTÜN ZEKALI VE YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN PROJE PERFORMANSLARI VE YARATICI DÜŞÜNME BECERİLERİNE YÖNELİK ALGILARININ İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.248
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

yavuz bolat , Hakan EŞİYOK, Serbest DAĞLI  
ETHICS TEACHER AND PROFESSIONAL ETHICS OF SPECIAL EDUCATION TEACHING IN TURKEY

 10, Pp,1510-1546

ETİK ÖĞRETMEN VE TÜRKİYE'DE ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ MESLEK ETİĞİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.157
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

PINAR MERT , Ahmet Faruk LEVENT  
FEMALE TEACHERS’ PROBLEM TO BE THE MANAGER: GLASS CEILING SYNDROME IN TURKEY

 10, Pp,1547-1587

KADIN ÖĞRETMENLERİN YÖNETİCİ OLMA PROBLEMİ: TÜRKİYEDE‘Kİ OKULLARDA CAM TAVAN SENDROMU
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.267
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

SEHER YARAR KAPTAN , Aynur KILIÇ  
FOURTH-GRADERS’ PERCEPTIONS OF LOVE VALUE

 10, Pp,1588-1639

İLKOKUL DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SEVGİ DEĞERİNE YÖNELİK ALGILARI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.243
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Abdullah GÖKDEMİR , Sabri SİDEKLİ; Hülya AYILMAZDIR  
PRE-SERVICE TEACHERS’ ATTITUDES TOWARDS GENDER ROLES

 10, Pp,1640-1669

ÖĞRETMEN ADAYLARININ CİNSİYET ROLLERİNE İLİŞKİN TUTUMLARI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.124
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

SERAP NUR DUMAN -  
WHAT DO THE TEACHER EDUCATORS THINK ABOUT ACCREDITATION: A MIXED METHOD RESEARCH

 10, Pp,1670-1703

ÖĞRETMEN EĞİTİMCİLERİ AKREDİTASYON HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYOR? BİR KARMA YÖNTEM ARAŞTIRMASI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.231
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

sultan yavuz eroğlu , Erdem EROĞLU  
ADAPTION OF THE SPECTATOR-BASED SPORTS TEAM REPUTATION INTO TURKISH: A VALIDITY AND RELIABILITY STUDY

 10, Pp,1704-1721

SEYİRCİ TABANLI SPOR TAKIMI İTİBARI ÖLÇEĞİNİN (STSTİÖ) TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.249
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Esra TÖRE , Azbiye Nur EREL  
EFFECTS OF TEACHER ORGANIZATIONAL IDENTIFICATION ON EMOTIONAL LABOR

 10, Pp,1722-1748

ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞMENİN DUYGUSAL EMEK ÜZERİNDEKI ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.253
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Erhan YAYLAK , Filiz ZAYİMOĞLU ÖZTÜRK, Talip ÖZTÜRK  
PRESERVICE CLASSROOM TEACHERS OPINIONS ON MICRO TEACHING IN LIFE SCIENCES TEACHING

 10, Pp,1749-1802

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE MİKRO ÖĞRETİM YAPILMASIYLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.239
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Selman ABLAK  
IDENTIFYING SOCIAL STUDIES-ORIENTED ACADEMIC RISK-TAKING BEHAVIOURS AMONG MIDDLE SCHOOL STUDENTS BASED ON CERTAIN VARIABLES

 10, Pp,1803-1834

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER ODAKLI AKADEMİK RİSK ALMA DAVRANIŞLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE BELİRLENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.270
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

tahir gür , İbrahim Coşkun  
TURKISH LANGUAGE AND ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS' PARTICIPATION AND PERSPECTIVES IN SCIENTIFIC RESEARCH: A CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS

 10, Pp,1835-1861

TÜRKÇE VE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN BİLİMSEL ARAŞTIRMALARA KATILIM VE BAKIŞLARI: ELEŞTİREL BİR SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.266
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |